ໂຊກດີທີ່ເກີດມາຈົນ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດດັງຂ້າມຊາດເລົ່າບົດຮຽນຊີວິດ

ໂຊກດີທີ່ເກີດມາຈົນ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດດັງຂ້າມຊາດເລົ່າບົດຮຽນຊີວິດ

1st March 2020 0 By Education

ຫຼາຍຄົນທີ່ກຳລັງໂທດໂຕເອງ ໂທດພໍ່ແມ່ໂທດຖິ່ນຖານບ້ານເກີດແມ່ນທ່ານຄິດຜິດແລ້ວ ເພາະເຖິງວ່າພໍ່ແມ່ຈະມີເງິນໃຫ້ໃຊ້ຈ່າຍທຸກວັນຫາກທ່ານບໍລິຫານບໍ່ເປັນກໍ່ໝົດໃນທີ່ສຸດ, ກົງກັນຂ້າມຫຼາຍຄົນທີ່ເກີດມາແສນຍາກຈົນ ຍອມສູ້ທົນເອົາຄວາມທຸກເປັນກຳລັງໃຈສຸດທ້າຍກໍ່ປະສົບສຳເລັດໄດ້ ດັ່ງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດນົກກະທາທີ່ແອັດເອົາມາຝາກທ່ານໃນມື້ນີ້.

ເຈົ້າຂອງຟາມນົກກະທາເວົ້າດ້ວຍຄວາມພາກພູມໃຈວ່າ: ຂ້ອຍໂຊກດີທີ່ເກີດມາຈົນ ຂ້ອຍຕ້ອງຕໍ່ສູ້ ແລະເອົາຊະນະບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງເຫັນທຸລະກິດທີ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຄອບຄົວໃນທຸກໆວັນ ທີ່ສຳຄັນຄືຕົ້ນທຶນຕ່ຳ ຂ້ອຍຈິ່ງເລືອກລ້ຽງນົກກະທາ ເພາະນົກກະທາໃຫ້ໄຂ່ໄດ້ເກືອບທຸກວັນຄິດເປັນ 70-80% ແຖມລ້ຽງງ່າຍ.


ທີ່ກຳລັງເວົ້າເຖິງນັ້ນກໍ່ຄື ທ່ານ ອະເນກ ຂຽວສົດຕຳນານຊາວກະສິກອນຜູ້ສູ້ຊີວິດ ມີວຸດທິການສຶກສາບໍ່ຮອດມັດທະຍົມ ແຕ່ໄດ້ກາຍເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດນົກກະທາທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງຂ້າມນ້ຳຂ້າມທະເລດ້ວຍແນວຄວາມຄິດສ້າງເຄືອຂ່າຍກະສິກອນກວ່າ 100 ຄອບຄອບໃນ 20 ຈັງຫວັດຂອງໄທມີເງິນທຶນໝູນວຽນສູງກວ່າ 200 ລ້ານບາດຕໍ່ປີ.


ທ່ານອະເນກບອກວ່າ ການລ້ຽງນົກກະທາບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ ໃຜກໍ່ເຮັດໄດ້ແຕ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼືບໍ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການລ້ຽງ ແລະຕ້ອງຮູ້ເຮັດການຕະຫຼາດຂາຍໃຫ້ເປັນ ຖ້າຂາດສິ່ງໃດໜຶ່ງກໍ່ຈົບເລື່ອງ.


ທ່ານອະເນກ ເກີດມາໃນຄອບຄົວທຸກຍາກເຮັດວຽກຮັບຈ້າງຫາກິນລາຍວັນ ແຕ່ມີຄວາມຝັນຢາກເປັນນາຍຕົວເອງ ຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດຈິ່ງຫາເລາະລົມຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ຈົນມື້ໜຶ່ງພົບພໍ່ຄ້າບອກວ່າໃຫ້ລ້ຽງນົກກະທາເຂົາຈະເປັນຄົນຮັບຊື້ໃຫ້ ນັ້ນເລີ່ມກາຍເປັນແຮງບັນດາໃຈໃຫ້ມາຫາວິທີ ທຳອິດລ້ຽງໃສ່ກ້ອງຕະລ່າງເຮືອນເສີຍໆ ແລ້ວຈິ່ງຂະຫຍາຍບ່ອນລ້ຽງມາເປັນຂັ້ນເປັນຕອນ ຈົນກາຍເປັນເຈົ້າຂອງຟາມຂະໜາດໃຫຍ່ມີຜະລິດຕະພັນນົກກະທາແປຮູບຄົບວົງຈອນ.


ຕອນນີ້ທ່ານອະເນກ ເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນໜຶ່ງໃນເຈົ້າພໍ່ນົກກະທາລາຍໃຫຍ່ສຸດຂອງອາຊຽນ ໂດຍແນະແນວສ້າງເຄືອຂ່າຍໃຊ້ຫຼັກການກິນແບ່ງກິນລວບ ນັ້ນຄືແບ່ງອາຊີບຊ່ວຍກະຈາຍລາຍໄດ້ໃຫ້ເພື່ອນຝຸງນັ້ນເອງ.