Tag: ກອງທັບເຫັບ

2nd April 2021 0

ອິຫຍັງນໍ້ນິ! ສາວໂພສ ກອງທັບເຫັບບຸກເຂົ້າເຮືອນ ໝົດແຮງກໍາຈັດ ຍັງມາຫຼາຍຄືເກົ່າ (ມີຄລິບ)

By Education

ນັບວ່າເປັນເລື່ອງສ້າງຄວາມສະຫຍອງຂວັນບໍ່ໜ້ອຍ ເມື່ອມີສາວຄົນໜຶ້່ງອອກມາໂພສພາບພ້ອມຂໍ້ຄວາມຜ່ານເຟສບຸກ ກ່ຽວກັບເຫັບ ທີ່ກອງເຕັມເຮືອນເຕັມໜ້າບ້ານບໍ່ຮູ້ທີ່ມາວ່າມາແຕ່ໃສ ທັ້ງທີ່ໃນເຮືອນບໍ່ໄດ້ລ້ຽງສັດຫຍັງເລີຍ. ເຫດການທີ່ແອັດກ່າວຢູ່ຂ້າງເທິງແມ່ນເກີດຂຶ້ນທີ່ປະເທດໄທ ແຕ່ເຫັນວ່າເປັນເລື່ອງໃກ້ຕົວ ແລະ ຢາກຍົກເອົາມາເຕືອນທຸກຄົນກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫັບ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເຮືອນທີ່ບໍ່ໄດ້ລ້ຽງສັດ ແຕ່ກັບມີເຫັບໄຕ່ມາເປັນໝື່ຮເປັນພັນໂຕ…ແຕ່ຫາກເຮືອນທີ່ມີສັດລ້ຽງໝາແມວເດ ຈະເປັນແນວໃດ. ສໍາລັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ສາວຜູ້ໂພສພາບດັ່ງກ່າວ ແຈ້ງວ່າຕົນເອງໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດທຸກວິທີເພື່ອກໍາຈັດມັນແລ້ວ ແຕ່ເຫັບກໍ່ຍັງບໍ່ຫາຍໄປ ຍັງມາຫຼາຍຄືເກົ່າ ມີພຽງເບົາບາງລົງເລັກນ້ອຍເມື່ອໝົດລິດຢາ ມັນກໍ່ມາໃໝ່. ຄິດພາບຕາມ…