Tag: ຂົວນໍ້າພະນາຍຫັກຮອບສອງ

9th April 2021 0

ເອົາອີກແລ້ວ! ຂົວນໍ້າພະນາຍຫັກຮອບສອງ ສາເຫດເກົ່າລົດໜັກເຊັ່ນເຄີຍ

By Education

ມາອີກຮອບພີ່ນ້ອງເອີຍ ເຫດການເກົ່າເກີດຊໍ້າສອງ ຂົວນໍ້າພະນາຍ(ບ້ານເກິນ)  ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ຫັກເຄີ່ງ ສາເຫດກເກົ່າ ລົດບັນທຸກຫີນນໍ້າໜັກເກີນຂີ່ຂ້າມ ແຕ່ໄປບໍ່ຮອດຝັ່ງ ຂົວຫັກກາງເຄີ່ງ. ໃນເວລາປະມານ 3:00ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 9 ເມສາ 2021 ໄດ້ມີລົດ12 ລໍ້ ແກ່ດີນ ນ້ຳໜັກໜ້າຈະເກີນກຳນົດ…