Tag: ຈຳ​ຄຸກ

14th March 2021 0

ຕ້ອນ​ຮັບ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ອົບອຸ່ນ ຖືກ​ປ່ອຍ​ໂຕ​ແລ້ວ ສໍ​ລະ​ຍຸດ

By Entertain

ປ່ອຍໂຕເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ມື້ທີ່ຫຼາຍໆຄົນລໍຖ້າ ຕາມຂ່າວວ່າຈະປ່ອນຍວັນທີ 15 ມີນາ 2021 ຫຼ້າສຸດ ໄດ້ອອກມາຈາກຫ້ອງຂັງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ຫຼາຍຄົນຮ່ວມຕ້ອນຮັບ ຍິນດີ ລໍຖ້າ . ໃຜກໍຄົງຈະຮູ້ດີວ່າ ສໍລະຍຸດ ຖືກຈັບຍ້ອນ ຖານສະໜັບສະໜູນເຈົ້າພະນັກງານຂອງລັດເຮັດຜິດດ້ວຍການຍັກຍອກເງິນຄ່າໂຄສະນາເກີນເວລາໃນລາຍການ “ຄົນຄຸ້ນຂ່າວ” ທາງສະຖານີຊ່ອງ 9 ອສມທ…