Tag: ຊຸດ ppe

5th March 2020 0

WHO ຮຽກຮ້ອງທຸກປະເພດເລັ່ງຜະລິດອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ແພດ-ພະຍາບານຕ້ອງປອດໄພກ່ອນ

By Education

ທ່ານເທໂດຣສ ອາຮານົມ (Tedros Adhanom)ຜູ້ອຳນວຍການອົງການອະນາໄມໂລກ(WHO) ລະບຸອັດຕາການຕາຍຂອງພະຍາດປອດອັກເສບໂຄວິດແມ່ນສູງເຖິງ 3,4% ສູງກວ່າທີ່ຄາດການໄວ້ວ່າຈາກເດີມທີ່ 2% ເມື່ອປຽບທຽບກັບໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຕາມລະດູການແລ້ວຖືວ່າເສຍຊີວິດນ້ອຍກວ່າ 1% ຫຼັງຕິດເຊື້ອ. ທ່ານຍັງກ່າວອີກວ່າ ອັດຕາການຕາຍຈາກໂຄວິດ-19 ໄດ້ເພີ່ມຈາກ 0,7% ຈົນໃກ້ 4% ນີ້ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບສາທາລະນະສຸກ ເຊິ່ງຊ່ວງທີ່ເລີ່ມມີການລະບາດຂອງໄວຣັສນັກວິທະຍາສາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ມີອັດຕາຢູ່ທີ່…