Tag: ຍາ​ຍ້າ

29th March 2021 0

ຄູ່ນີ້ແຫຼະ ຫວານໄດ້ຕະຫຼອດ ນະເດດ ຍາຍ້າ ແຟນຄັບຕ່າງລຸ້ນແຕ່ງມື້ໃດດີ

By Entertain

ຖືກຂະໜານນາມວ່າ ເປັນໜຸ້ມ ທີ່ຄັ່ງຮັກອັນດັບຕ້ນໆຂອງເມືອງໄທ ສຳລັບໜຸ່ມ ນະເດດ ຄູກິມິຍະ ເພາະນອກຈາກຫວານຜ່ານສື່ຢູ່ຕະຫຼອດແລ້ວ ວາເລນທາຍທີ່ຜ່ານມາ ໜຸ່ມນະເດດ ຈັດ ຮູບຄູ່ຂຶ່ນບອດກາງເມືອງ ເຮັດເອົາສາວແທ້ ສາວທຽມ ຢາກເປັນ ຍ່າຍ້າ ກັນທັງປະເທດໄທ ລວມທັງແຟນຄັບຊາວລາວ ນິຖ້າເປັນການຂໍແຕ່ງງານລະ ຊິຊ່ຳໃດ ໂອ້ຍ…