Tag: ຕັດຫຍິບ

22nd February 2020 0

ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເມືອງ ວຽງທອງເປີດການຮຽນ – ການສອນ ວິຊາຊີບຕັດຫຍິບ ຊຸຸດທີ 7

By Admin

ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເມືອງ ວຽງທອງ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນວິຊາຊີບ (ຂະແໜງຕັດຫຍິບ) ຊຸດທີ VII ຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ກຸມພາ 2020  ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ອາຈານ ບູນຖອງ ວົງໄຊຍະລາດ ຄະນະຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ…