Tag: ທຳລາຍຜັກລັກນຳເຂົ້າ

7th March 2020 0

ຖ້າຄົນລາວບໍ່ພາກັນສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ແລ້ວເມື່ອໃດຈະຄິດໄດ້

By Education

ບ້ານເຮົາແນວໃດນໍ ນິຍົມຂອງນອກແມ່ນແຕ່ພືດຜັກຍັງບໍ່ເວັ້ນ, ພາຍໃນເຮັດໄດ້ບໍມີບ່ອນຂາຍບາດວ່າຂອງນອກລັກລອບນຳເຂົ້າສ່ຽງນອນຄຸກກໍຍັງເຮັດ ດັ່ງເຫດການຫຼ້າສຸດໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 6 ມີນາ 2020 ພະແນກຕໍາຫຼວດປ້ອງກັນເສດຖະກິດ ຫ້ອງຕໍາຫຼວດ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສົມທົບກັບ ພະແນກອຸດສະຫະກໍາການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ທໍາລາຍສິນຄ້າຫ້າມນໍາເຂົ້າ ປະເພດຜັກ ມີນໍ້່າໜັກທັງໝົດ 950 ກິໂລກຣາມ, ຢູ່ເດີ່ນຫ້ອງຕໍາຫຼວດ…