Tag: ທ່ານນາງແກ້ວໃສໃຈ

8th April 2021 0

ຮ່ວມສົ່ງ ຄອບຄົວທ່ານຈູມມາລີ ໄຊຍະສອນ ສູ່ສວງສະຫວັນ

By Education

ກຽມພິທີຊາປະນະກິດສົບ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກເຫດການອຸບັດເຫດ ເຮືອລົ້ມຢູ່ອ່າງນ້ຳງື່ມເປັນຕົ້ນຄອບຄົບທ່ານ ຈູມມາລີ ໄຊຍະສອນ ອະດີດປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ເມສາ 2021 ເວລາ 13 ໂມງ 00 ນີ້ ຢູ່ທີ່ວັດເທບນິມິດ (ທາດຝຸ່ນ) .…