Tag: ນອນໜ້ອຍ

7th April 2021 0

ເຕືອນໄພຄົນນອນໜ້ອຍ! ໂຫມວຽກໜັກເກີນໄປ ຈົນບໍ່ມີເວລາພັກຜ່ອນ ລະວັງໄວ້ ໄພງຽບໃກ້ຕົວ

By Education

ເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນອີກເລື່ອງລາວເຕືອນໄພ ທີ່ມັນຢູ່ໃກ້ຕົວເຮົາອີຫຼີ ເມື່ອມີສາວຄົນໜຶ້່ງ ອອກມາໂພສຄລິບຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດ ທີ່ມີຕົນເອງຢູ່ໃນນັ້ນ ກັບເຫດບໍ່ຄາດຄິດທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຕົນເອງ ເຫັນແລ້ວຢາກນອນໄວຂຶ້ນມາທັນທີ. ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂື້ນທີ່ປະເທດໄທ ແຕ່ແອັດເຫັນວ່າມັນເປັນເລື່ອງໃກ່້ຕົວ ເຊິ່ງຄົນລາວເຮົາເອງ ໂດຍສະເພາະໄວໜຸ່ມ ກໍ່ມີບໍ່ໜ້ອຍທີ່ຕົກຢູ່ໃນເກນດັ່ງກ່າວ ກໍ່ຄືນອນໜ້ອຍ ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ແຕ່ທ່ານ ຮູ້ບໍ່ວ່າມັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງທ່ານຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ. ຄລິບຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດນັ້ນ ບັນທຶກນາທີຍິງສາວລາຍໜຶ່ງຢືນນິ້ງຢູ່ກັບລົດຈັກ ພຽງບໍ່ດົນກໍ່ໂງນເງນໄປມາ ແລະ…