Tag: ບໍລິສັດ ເຊບໂຣເລດລາວ

5th March 2020 1

ເຊບໂຣເລດ-ລາວ ຊີ້ແຈງ ກໍລະນີໂຮງງານຜະລິດຢູ່ໄທປິດໂຕ

By Education

ຈາກກໍລະນີ ຂ່າວບໍລິສັດ GM ປະເທດໄທໄດ້ມີການປະກາດຢຸດຕິ ການຜະລິດລົດກະບະ ໂຄໂລຣາໂດ ແລະ ຈິບເທວເບຼເຊີ ພາຍໃນປີ 2020 ເຊິ່ງຫຼາຍທ່ານອາດກັງວົນ ຫຼື ຂ້ອງໃຈວ່າມັນຈະກັບທົບເຖິງບໍລິສັດໃນລາວຫຼືບໍ່? ຫຼ້າສຸດ ບໍລິສັດ ເຊບໂຣເລດ-ລາວ ອອກມາຊີ້ແຈງເຖິງຂໍ້ຂ້ອງໃຈດັ່ງກ່າວແລ້ວ. ໂດຍບໍລິສັດ ເຊບໂຣເລດ-ລາວ ຊີ້ແຈງວ່າ:…