Tag: ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ

14th January 2020 5

ຕ້ອງການ 100 ຄົນ ພັກເຊົາຟຣີມີເງິນຂະຫຍັນໃຫ້ດີເລີຍ

By Education

ຂ່າວດີສໍາລັບໃຜທີ່ຍັງຫວ່າງງານ ຫຼື ຕ້ອງການປ່ຽນວຽກ ຫຼັງໂຮງງານ ວຽງຈັນໂອໂຕເມຊັນ ໂປຣດັກ ຈໍາກັດ ປະການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຈໍານວນ 100 ຄົນ ຍິງ 70ຄົນ, ຊາຍ 30ຄົນ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1 ຕ້ອງມີອາຍຸ 18-28ປີ, ມີມະນຸດສໍາພັນດີ,…