Tag: ມະລິ MVT 11

1st March 2020 0

ລູກສາວດຽວພໍ່ແມ່ຫວງ ຂໍພິສູດຄວາມສາມາດໃນເວທີນາງສາວນະຄອນຫຼວງ MVT 11 ມະລິ ວາດສະໜາ ສົດສະຫວັນ

By Entertain

MVT 11 ວາດສະໜາ ສົດສະຫວັນ ຫຼື ມະລິ ສາວໄວ 20 ປີ, ປັດຈຸບັນຢູ່ບ້ານ ຊຽງດາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກໍາລັງສຶກສາຢູ່ທີ່ ສະຖາບັນເສດຖະກິດການເງິນ, ເຊິ່ງ ນ້ອງ ມະລິ ບອກວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຍອມຮັບໃນຕົວນ້ອງເອງໃຫ້ໃດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ…