Tag: ມິ​ຊິນ

26th March 2021 0

ວອນ​ຜູ້​ໃຈ​ບຸນ​ຊ່ວຍ ມິ​ຊິນ ສາວ​ຜູ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຫາ​ເງິນ​ລ້ຽງ​ຄອບ​ຄົວ ປ່ວຍ​ໜັກຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ບໍ່​ພຽງ​ພໍ

By Entertain

ເຟດບຸກ Meeyai Sisomvang (ໝີໃຫຍ່) ນ້ອງຮ້ອງ, ລີດເດີ້ ໄດ້ໂພສຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອວ່າ savemixin ຄົນລະ1ໄລຄ໌1ແຊຣ໌ (ເລກບັນຊີບໍລິຈາກຢູ່ລຸ່ມສຸດ) ຢຸດອ່ານກ່ອນ ເພື່ອຕໍ່ລົມຫາຍໃຈໃຫ້ຄົນໆໜຶ່ງ ! ຈາກທີ່ນ້ອງມີຊິນໄດ້ຍ້າຍໄປປິ່ນປົວຢູ່ປະເທດໄທ ຈົນຮອດມື້ນີ້ ນັບເປັນເວລາ 5 ມື້ແລ້ວ, ກ່ອນໜ້ານີ້ທາງຄອບຄົວໄດ້ພານ້ອງເຂົ້າຮັບການຮັກສາທີ່ໂຮງໝໍແຫ່ງໜຶ່ງໃນລາວ(ຂໍອະນຸຍາດບໍ່ອອກຊື່) ເບື້ອງຕົ້ນອາການຂອງນ້ອງແມ່ນ…