Tag: ລ້ຽງປາດ້ວຍເຟືອງເຂົ້າ

11th February 2020 0

ຄັກແທ້ແບບນີ້! ລ້ຽງປາງ່າຍໆໃຫ້ອາຫານດ້ວຍເຟືອງເຂົ້າ ສູດບໍ່ເປືອງເງິນ

By Education

ສະບາຍດີແຟນເພຈທີ່ໜ້າຮັກ, ມື້ນີ້ແອັດມີເຄັດລັບກະສິກໍາດີທມາບອກຕໍ່ອີກແລ້ວ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ແອັດຈະນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບເຕັກນິກການລ້ຽງປາທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຕົ້ນທຶນຫຼາຍ ໃຫ້ອາຫານດ້ສຍເສດເຟືອງເຂົ້າທີ່ເຮົາມີ ປະຢັດຕົ້ນທຶນການຜະລິດໄດ້ດີຫຼາຍ ເຊິ່ງສູດນີ້ຖືກຄົ້ນພົບຈາກທ່ານ ມົງຄົນ ທະວີສິນ ຊາວກະສິກອນປະເທດເພື່ອນບ້ານເຮົານີ້ເອງ(ປະເທດໄທ). ທ່ານມົງຄົນ ກ່າວວ່າ: ການລ້ຽງປາກ່ອນໜ້ານີ້ກໍ່ລ້ຽງແບບປົກກະຕິທົ່ວໄປແບບທີ່ຄົນອື່ນລ້ຽງ ກໍ່ຄືໃຫ້ອາຫານສໍາເລັດຮູບ ແຕ່ກໍ່ສູ້ລາຄາທີ່ແພງຫຼາຍບໍ່ໄຫວ ຈຶ່ງຕັ້ງຈະຈະລົ້ມເລີກກິດຈະການ ໂດຍການນໍາເຟືອງເຂົ້າມາຖົມໜອງ ເພື່ອຈະຍົກເລີກກິດຈະການແບບຖາວອນ, ແຕ່ແລ້ວການນໍາເຟືອງເຂົ້າມາຖົມໜອງປາກັບໄດ້ຜົນດີແບບບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ເນື່ອງຈາກປາທີ່ລ້ຽງໄວ້ນັ້ນ ກິນເຟືອງເປັນອາຫານ…