Tag: ວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ

14th February 2020 0

ອາຈານກາບແກ້ວວ່າ “ຢ່າເບິ່ງກົ້ນກັບຂາ ໃຫ້ເບິ່ງຕາຖ້າຢາກພົບຮັກແທ້”

By Entertain

ບົດຄວາມດີໆຈາກອາຈານກາບແກ້ວ ທໍາມະວົງ “ສຸກສັນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ” ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ສາມາດເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ ຖ້າປາສະຈາກຝົນ ກໍຄືດັ່ງຄົນບໍ່ມີຄວາມສຸກໄດ້ ຖ້າປາສະຈາກຮັກ, ຖ້າເຈົ້າຢາກເຫັນຄວາມງາມໃນຮັກຂອງແມ່ຍິງ ຂໍໃຫ້ເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນດວງຕາ ບໍ່ແມ່ນເບິ່ງທີ່ກົ້ນ ຫຼື ຂາ ເພາະດວງຕາຄືເສັ້ນທາງຜ່ານເຂົ້າໄປຫາດວງໃຈ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຄວາມຮັກຂອງແມ່ຍິງອາໄສຢູ່. ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຂອງຄົນຈິ່ງຢູ່ທີ່ຄອບຄົວ ແລະ ຄວາມຮັກ ເພາະຄອບຄົວເປັນສະຖານທີ່ແຫ່ງຄວາມອົບອຸ່ນ ສ່ວນຄວາມຮັກ ກໍເປັນຄືດັ່ງອາຫານທີ່ມາຫຼໍ່ລ້ຽງຊີວິດ…

13th February 2020 0

ປະຫວັດຂອງວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ Valentine’s Day 14 ກຸມພາ

By Entertain

ເບື້ອງຕົ້ນຫຼາຍຄົນຮູ້ວ່າ ວັນວາເລັນທາຍ Valentine’s Day ຫຼື ວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ ເປັນວັນທີ່ລະລຶກເຖິງນັກບຸນວາເລັນທາຍ ແຕ່ຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າໃນວັນວາເລັນທາຍນີ້ເຂົ້າເຮັດຫຍັງແນ່ ແລະ ມີປະຫວັດມາຈາກໃສ ຂໍ້ມູນຈາກ http://www.thaismescenter.com/ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກ່ອນຈະມີວັນວາເລັນທາຍ ແມ່ນເລີ່ມຈາກການລິເລີ່ມຈັດງານແຕ່ງດອງກັນ ເພາະໃນສະໄໝນັ້ນກຸງໂຣມຕ້ອງປະສົບກັບພາວະສົງຄາມຈັກກະພັດຜູ້ຄອງເມືອງ ຫຼື ລ່າເມືອງຂຶ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງຍົກເລີກງານແຕ່ງດອງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນທະຫານບໍ່ຕ້ອງມີຄອບຄົວ,…