Tag: ສະເໜີເລື່ອນງານກີລາແຫ່ງຊາດ

28th February 2020 0

ດ່ວນ! ສາທາສະເໜີ ໂຈະຊົ່ວຄາວ ຫຼື ເລື່ອນການຈັດງານຊຸມນຸມຕ່າງໆ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

By Education

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສະເໜີໃຫ້ພິຈາລະນາເລື່ອນ ຫຼື ໂຈະຊົ່ວຄາວການຈັດຄອນເສີດ ແລະ ການຊຸມນຸມຕ່າງໆ, ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຮ້າຍແຮງ ແລະ ແຜ່ລາມຢູ່ຫຼາຍກ່ວາ 49 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ລວມທັງປະເທດອ້ອມຂ້າງ ສປປ ລາວ. ມາຮອດວັນທີ 28 ກຸມພາ 2020…