Tag: ສະເໜີໂຈະການເດີນທາງ

2nd March 2020 0

ສະເໜີໂຈະການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດທີ່ມີການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

By Education

ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສະເໜີເຖິງທຸກພາກສ່ວນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອພິຈາລະນາເລື່ອນ ຫຼື ໂຈະ ການໄປປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນຢູ່ປະເທດທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເພື່ອປ້ອງກັນການນໍາເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວເຂົ້າມາແຜ່ລະບາດໃນລາວ. ອີງຕາມໜັງສືແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 003/ສພກ ລົງວັນທີ 2…