Tag: ສົມມາ

30th March 2021 0

ປີໃໝ່ມາຮອດແລ້ວ ກຽມພ້ອມສົມມາຜູ້ໃຫຍ່ພໍ່ແມ່ທີ່ເຄົາລົບ

By Education

ຕາມຄະນົບທຳນຽມປະເພລີລາວເຮົາ ເມື່ອຮອດປີໃໝ່ທຸກຄົນຈະກັບບ້ານກັບຊ່ອງໄປພົບໜ້າພໍ້ຕາກັບພໍ່ແມ່ຄອບຄົວ ຜູ້ທີ່ຮູ້ຮີດຮູ້ຄອງສິ່ງທີ່ຄວນມີຄືການສົມມາຂໍຂະລາມາໂທດສິ່ງທີ່ເຮັດຜິດພາດໄປບໍ່ວ່າທາງກາຍ ຫຼື ວາຈາ ແລະອວຍໄຊໃຫ້ພອນຜູ້ມີພະຄຸນຈົ່ງຢູ່ດີມີແຮງ ໃນນັ້ນ ຈະມີທັງເຄື່ອງຕ້ອນທີ່ເປັນເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຂັວນຕ່າງໆແລ້ວແຕ່ກຳລັງຂອງແຕ່ລະຄົນ ແຕ່ຖ້າຈະໃຫ້ໄປຕາມຮີດຄອງແທ້ໆຕ້ອງມີພິທີລີຕອງເລັກນ້ອຍ. ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມ 1. ຂັນ 5 ດອກໄມ້ ແລະ ທຽນ 2. ຝ້າຍຜູກແຂນ 3. ສິ້ນຜືນແພວາ…