Tag: ຫ້ອງ​ເຊົ່າ

29th March 2021 0

ຈິດ​ໃຈ​ດຳ​ແທ້ ເຮັດ​ຫ້ອງ​ຮົກ ກ່ອນ​ ເຈົ້າ​ຂອງ​ສຸດ​ທົນ​ແຫຼະ​ແບບ​ນີ້

By Entertain

ບອກເລີຍວ່າແສບຄັກແບບນີ້ ຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທີ່ເຜີຍເລື່ອງລາວ ແລະ ສະພາບຫ້ອງທ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂີ້ເຫຍື້ອ ຄວາມຮົກບໍ່ໃຫ້ວ່າ … ໂດຍເຜີຍວ່າ ແສບຫຼາຍແບບນີ້ ຄົນເຊົ່າຫ້ອງ ເຮັດໄວ້ແສບ ກ່ອນຍ້າຍອອກ ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ເທນ້ຳມັນເຄື່ອງລົງພື້ນ ແຖມບໍ່ຈ່າຍຄ່າຫ້ອງ 2 ເດືອນ ພ້ອມຜົ່ນສີບອກລາ . ບໍ່ຮູ້ວ່າໄປເຮັດຫຍັງໃຫ້…