Tag: ອາ​ສາ​ສະ​ໝົກ

31st March 2021 0

ຊົມເຊີຍ ອາສາສະໝັກ ເກືອບ 100 ຄົນ ຮ່ວມໂຕກັນຢູ່ວັງວຽງ ເກັບຊາກ ຂີ້ເຫຍື້ອ ຂຶ້ນມາແມ່ນໍ້າ ແລະ ແຄມ ແມ່ນໍ້າຊອງ

By Entertain

ອາສາສະໝັກ ເກືອບ 100 ຄົນ ຮ່ວມໂຕກັນຢູ່ວັງວຽງ ເພື່ອເຮັດພາລະກິດທີ່ຫຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ນັ້ນກໍ່ຄື ການຊອກຄົ້ນຫາ ແລະ ກອບກູ້ເອົາ ຊາກ ຂີ້ເຫຍື້ອ ຂຶ້ນມາ ຈາກກ້ອງ ແມ່ນໍ້າ ແລະ ແຄມ ແມ່ນໍ້າຊອງ. . ສາມາດກອບກູ້ຂຶ້ນມາໄດ້…