Tag: ຮຽນເກັ່ງ

27th December 2019 0

ຢາກຮຽນເກັ່ງວິຊາຟີຊິກບໍ່ ?? ລອງປະຕິບັດຕາມນີ້

By Entertain

ຟີຊິກສາດຄືໜຶ່ງໃນບັນດາວິຊາວິທະຍາສາດ ທີ່ມີເນື້ອໃນ ແລະ ສູດຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ຈຶ່ງຖືເປັນອັນດັບຕົ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ອງໆຫຼາຍຄົນຮຽນແລ້ວບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ນ້ອງໆບໍ່ຢາກຮຽນ, ແຕ່ວ່ານ້ອງໆທຸກຄົນອາດຈະໜີບໍ່ພົ້ນວິຊານີ້. ສະນັ້ນ, ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີ 5 ວິທີດີໆມາແນະນຳນ້ອງໆທີ່ຮຽນວິຊາຟີຊິກບໍ່ເຂົ້າໃຈ ໄປປັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນໃຫ້ເກັ່ງຂຶ້ນ ດັ່ງນີ້: 1 ປັບທັດສະນະຄະຕິ: ການປັບທັດສະນະຄະຕິເລື່ອງຮຽນເລີ່ມໄດ້ທີ່ຕົວນ້ອງໆເອງ ຫຼາຍຄົນວົນວຽນຢູ່ກັບການຮຽນບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ, ສອບເສັງບໍ່ຜ່ານ, ຄະແນນບໍ່ດີ ເຮັດໃຫ້ທໍ້ເມື່ອຍກັັບວິຊາຟີຊິກສາດ,…