Tag: ເວດວົງໄອທີ

28th January 2020 0

internet explorer ມີຊ່ອງໂຫວ່ຈະຖືກແຮັກ

By Education

Microsoft ອອກມາແຈ້ງເຕືອນຫຼັງຈາກພົບວ່າເວັບບຣາວເຊີ (Web Browser) Internet Explorer ມີຊ່ອງໂຫວ່ Zero-Day ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ງານກວ່າລ້ານຄົນ ຊ່ອງໂຫວ່ນີ້ຈະເປີດໃຫ້ແຮັກເກີ (Hacker) ສາມາດຣັນ (Run) ໂຄດ (Code) ໄດ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການຈາກໄລຍະໄກລ ຫາກມີຜູ້ໃຊ້ງານເຂົ້າໃຊ້ຂະນະທີ່ແຮັກເກີຣັນໂຄດຢູ່ ຈະເຮັດໃຫ້ແຮັກເກີສາມາດຄວບຄຸມເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໄດ້ ເຊັ່ນ: ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມ,…