Tag: ເສຍເງິນຍ້ອນໂພສປະຈານ

30th December 2019 0

ຖືເປັນບົດຮຽນ! ຖືກປັບໃໝເສຍເງິນມັດໃຫຍ່ຍ້ອນໂພສປະຈານຄົນອື່ນລົງເຟສບຸກ

By Education

ວັນທີ 24 ທັນວາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ປກສ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ສຶກສາອົບຮົມຜູ້ກະທໍາຜິດ ຊື່ນາງແຕ່ງຄໍາ ທີ່ມີການນິນທາ ແລະ ມີການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີບຸກຄົນອື່ນຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍທາງເຟສບຸກ Facebook ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໄປກະທໍາຜິດອີກ ພ້ອມປັບໄມເປັນເງິນ ຈໍານວນ 9ລ້ານກີບ…