Tag: ເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ

24th February 2020 0

ນາງ ຕີ່ງສະດາ ສີສະຫວັດ ມສ ດ່ານ ເມືອງສາລະວັນ ໄດ້ທີ1ວິຊາ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ເສັງນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມໍ7

By Admin

ແຂວສາລະວັນ ໄດ້ສຳເລັດການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕົ້ນມໍ 4 ແລະມັດທະຍົມປາຍຊັ້ນມໍ 7 ປະຈຳສົກປີ 2019-2020 ລະດັບແຂວງ, ເພື່ອຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນເກັ່ງເຂົ້າສອບເສັງໃນລະດັບຊາດເຊີ່ງພິທີດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເປີດຂື້ນ ແລະ ອັດລົງໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2020 ນີ້, ທີ່ສະໂມສອນໂຮງຮຽນ ມໍສ ສາລະວັນ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ…