Tag: ໂຈນບຸກຍິງປະຊາຊົນທີ່ຫ້າງເທີມີນໍ

9th February 2020 0

ຖືກວິສາມັນແລ້ວ! ທະຫານໂຫດຍິງຄົນເສຍຊີວິດ 20ຄົນ ທີ່ປະເທດໄທ

By Education

ລາຍງານຫຼ້າສຸດມື້ນີ້ ວັນທີ 9 ກຸມພາ 2020 ກໍລະນີທະຫານໂຫດຍົດຈ່າສິບເອກ ຈັກກະພັນ ຖົມມາ ໄລ່ຍິງລາດທົ່ວຫ້າງເທີມີນໍ (terminal) 21 ທີ່ໂຄຣາດ ປະເທດໄທ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 20ຄົນ ບາດເຈັບອີກ 42 ລາຍ, ຫຼັງເຈົ້າໜ້າທີ່ປິດລ້ອມຈັບເປັນເວລາ 1ຄືນເຕັມ…