Tag: ໂຮງຮຽນເກົ່າ

22nd February 2020 0

ຢາກໃຫ້ນ້ອງໄດ້ໂຮງຮຽນໃໝ່, ໃຜເດຊິໃຈດີ ທີ່ເມືອງສາມັກຄີໄຊ

By Education

ໃນຍຸກນີ້ຊ່າງປ່ຽນໄປ ໃນເມືອງໂຮງຮຽນລັດເກືອບຈະບໍ່ມີນັກຮຽນເຂົ້າທັ້ງທີ່ຕືກອາຄານງົດງາມຖາວອນ ກົງກັນຂ້າມນ້ອງໆລູກຫຼານຢູ່ຊົນນະບົດພາກັນຢາກເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນພັດເກືອບຈະບໍ່ມີບ່ອນໃຫ້ລີ້ແດດລີ້ຝົນໃຫ້ ດັ່ງໂຮງຮຽນນ້ອຍໆຫຼັງນີ້ທີ່ເມືອງສາມັກຕີໄຊ ແຂວງອັດຕະປື. . ມີຜູ້ໄປເຫັນໂຮງຮຽນ ບ້ານສອກລຸ່ມເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ເຊິ່ງເປັນບ່ອນຮຽນຂອງລູກຫຼານຜູ້ທີ່ຈະເປັນອະນາຄົດຂອງຊາດ, ເປັນຫນໍ່ແຫນງຂອງບ້ານເມືອງ ແຕ່ອາຄານຕາບໜ້າຕາບຫຼັງ ຈິ່ງນຳມາລົງເຟາບຸກວອນຜູ້ໃຈບຸນຊ່ວຍເຫລືອ ປົວແປງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງໂຮງຮຽນ ໂດຍສະເພາະ ເຈາະນໍ້າບາດານ ແລະ…