Tag: ໄບ​ຣ​ທ໌

25th March 2021 0

ໄບ​ຣ​ທ໌ ບອກວ່າ ແມ່ນອນ​ໂຮງ​ໝໍມາ​ດົນ ລໍຖ້າໃຜຄົນໜຶ່ງ​ຄື ສໍລະຍຸດ ພິ​ທີ​ກອນ​ຄູ່​ໄບ​ຣ​ທ໌ ຈາກ​ນີ້ແມ່​ຈາກ​ພຽງ​ກາຍ ແຕ່​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ສະ​ເໝີ​

By Entertain

ນ້ອງໄບ້ ບອກວ່າ ແມ່ໄດ້ປ່ວຍເປັນໂລກມະເຮັງມາຍາວນານເຖິງ 20 ປີແລ້ວ ແລະໄດ້ທຳການຜ່າຕັດໃຫຍ່ໆເຖິງ 3 ຄັ້ງ ນັ້ນບໍ່ລວມການຜ່າຕັດນ້ອຍ ແລະປິ່ນປົວທົ່ວໄປ ທຸກຄັ້ງທີ່ແມ່ເຂົ້າໂຮງໝໍ ແມ່ຈະເປັນຄົນທີ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈໄບ້ສະເໝີ ແທນທີ່ຈະເປັນໄບ້ໃຫ້ກຳລັງໃຈເພິ່ນ ແມ່ເປັນຄົນທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ ເພິ່ນຈິ່ງສູ້ກັບໂລກຮ້າຍມາຕະຫຼອດ 20 ປີ ແຕ່ເທື່ອນີ້ເປັນຄັ້ງທີ່ແມ່ເຂົ້ານອນໂຮງໝໍຍາວນານທີ່ສຸດ ແລະໄບ້ເອງກໍ່ໄດ້ລົມກັບທ່ານໝໍວ່າ ຂໍໃຫ້ແມ່ໄດ້ທໍລະມານໜ້ອຍລົງ…