Tag: Fool’s Day

1st April 2021 0

ລະ​ວັງ​ຖຶກ​ຕົວະ​ເດີ້ 1 ເມ​ສາ ວັນ​ຂີ້​ຕົວະ April Fools

By Entertain

ມາຮູ້ຈັກຕຳນານວັນຂີ້ຕົວະ 1 ເມສາ Fool’s Day ກັນດີກວ່າ ມີຕຳນານເຫລົ່າຂານກັນມາວ່າ ໃນສະໄໝກ່ອນ ຝຣັ່ງມີວັນປີໃໝ່ຄ້າຍໆກັບລາວ ແລະ ໄທ ກໍຄືເດືອນ 4 ເມສາ ແຕ່ແລ້ວກໍມີການປ່ຽນແປງມາເປັນວັນທີ 1 ມັງກອນ ແຕ່ບັງເອີນ ຍັງມີຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຍັງສົ່ງອວຍພອນຫາກັນໃນວັນທີ 1…