ທະນາຄານໂລກເຕືອນ ການຈັບທະນະບັດທີ່ເປື້ອນ ອາດເປັນໂຕນໍ້າເຊື້ອໂຄວິດ-19ເຂົ້າຮ່າງກາຍ

ທະນາຄານໂລກເຕືອນ ການຈັບທະນະບັດທີ່ເປື້ອນ ອາດເປັນໂຕນໍ້າເຊື້ອໂຄວິດ-19ເຂົ້າຮ່າງກາຍ

3rd March 2020 0 By Education

ທະນະບັດ ຫຼື ໃບເງິນ ຖືເປັນພາຫະນະນຳເຊື້ອຢ່າງໜຶ່ງທີ່ທຸກຄົນຄວນຈັບໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ຫຼື ບໍ່ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງຈັບຕ້ອງໃຊ້ກໍ່ຕ້ອງລ້າງມືທຸກຄັ້ງຫຼັງຈັບ.

ອົງການອະນາໄມໂລກອອກມາເຕືອນການນຳໃຊ້ທະນະບັດໃນໄລຍະນີ້ ຜູ້ທີ່ໃຊ້ແລ້ວຈັບບາຍແລ້ວຕ້ອງລ້າງມືທັນທີ ເນື່ອງຈາກເຊື້ອໂຄວິດນັບມື້ຮຸນແຮງ ແລະມີການຕິດຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະວັນ ເຊິ່ງທະນະບັດກໍ່ແມ່ນພາຫະນະນຳເຊື້ອຢ່າງໜຶ່ງ.

ສະນັ້ນເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ເຊື້ອໄວຣັສລະຫວ່າງກັນຜ່ານທະນະບັດ ໄລຍະນີ້ຄວນຫັນມາໃຊ້ຈ່າຍເງິນດ້ວຍລະບົບທັນສະໄໝແທນຈະເປັນການປອດໄພກວ່າ.

ຂ່າວຍັງລາຍງານອີກວ່າ: ທະນາຄານຂອງອັງກິດຄົ້ນພົບວ່າ ທະນະບັດສາມາດເປັນໂຕນຳເຊື້ອແບັດທີເຣຍ ຫຼື ໄວຣັສໄດ້ ດັ່ງນັ້ນທຸກຄັ້ງທີ່ໄດ້ຈັບຕ້ອງຮີບລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົວທ່ານເອງ