“ຕໍ່າຫູກທໍໄໝ” ກິດຈະກຳໜຶ່ງຂອງແມ່ຍິງລາວ ມາຕັ້ງແຕ່ດຶກດຳບັນຈົນຮອດປັດຈຸບັນ

“ຕໍ່າຫູກທໍໄໝ” ກິດຈະກຳໜຶ່ງຂອງແມ່ຍິງລາວ ມາຕັ້ງແຕ່ດຶກດຳບັນຈົນຮອດປັດຈຸບັນ

3rd March 2020 0 By Entertain

ຄວາມເປັນມາຂອງການ, ການຕໍ່າຫູກ ແມ່ນກິດຈະກຳຫນຶ່ງຂອງແມ່ຍິງລາວ ມາຕັ້ງແຕ່ດຶກດຳບັນຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດ ຈາກບັນພະບູລຸດຂອງລາວເຮົາຈາກລຸ້ນສູ່ລຸ້ນ,

.

ການຕໍ່າຫູກນັ້ນ ຈະມີຫລາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ຜ້າບ່ຽງ, ສິ້ນ, ຜ້າປູໂຕະ… ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະຂົງເຂດ.
ໃນເມື່ອກ່ອນການຕໍ່າຜ້າແມ່ນເພື່ອເອົາມາໃຊ້ ພາຍໃນຄອບຄົວ, ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ສາມາດຂາຍເປັນສິນຄ້າໄດ້.


ແຕ່ກ່ອນຈະໄດ້ຜ້າແພຜືນໜຶ່ງ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກການປັ່ນຝ້າຍ ເອົາໄປຄົ້ນເຮັດເຄືອຫູກ, ຈາກນັ້ນ ກໍ່ສືບຕ່ໍ່ເອົາໃສ່ຟືມ ເມື່ອສໍາເລັດແລ້ວ ກໍ່ຕໍ່າໄດ້ເລີຍ ສໍາລັບລວດລາຍຂອງແພ ແມ່ນມາຈາກການເກັບຂິດຂອງຜູ້ຕໍ່າເອງ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າສາມາດເພີ່ມລວດລາຍຂື້ນຕື່ມ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ໄໝ, ຝ້າຍລາກຫຼາຍສີ ຕາມຄວາມມັກ.


ຜ້າແພຜືນໜຶ່ງຈະໃຊ້ເວລາໃນການຕໍ່າ ຊ້າ-ດົນ ແມ່ນຂື້ນຢູ່ກັບລວດລາຍ, ຄວາມໃສໃຈ ແລະ ເວລາຂອງຜູ້ຕໍ່ານັ້ນເອງ, ເຖີງແນວໃດກໍ່ຕາມ ການຕໍ່າຫູກໃນປັດຈຸບັນນີ້ຍັງບ່ໍ່ທັນຟົດຟື້ນຄຶແຕ່ກ່ອນ ມີບາງເຂດກໍ່ເຊົາຫຼາຍແລ້ວ ມູນເຊື້ອອັນດີງາມອາດຈະສູນຫາຍໄປ ຖ້າວ່າຄົນລາວເຮົາ ບ່ໍ່ອະນຸລັກຮັກສາເອົາໄວ້.


ວິທີການຕໍ່າຫູກ ເຮົາຕ້ອງສັງເກດວ່າ ແຊງຫູກຂອງເຮົາຈະງາມຕ້ອງຕໍ່າໃຫ້ແຫນ້ນຫນາ ເມື່ອເວລາເຮົາໃສ່ສີຕ້ອງໃຫ້ຖືກກັບສີທີ່ເຮົາເຮັດພື້ນຂອງມັນ ຈະສະຫລັບຊັບຊ້ອນກັນເມື່ອເຮັດອອກມາເປັນຜືນແລ້ວເຮົາຈຶ່ງຈະໄດ້ແພຜື່ນທີ່ງາມ:ແລະ ມີຫລາຍສີສະຫລັບກັນໄປ.


ສ່ວນຂັ້ນຕອນໃນການຕໍ່າຫູກ ແມ່ນຈະເອົາໄຫມເຄືອມາປັ່ນ ແລ້ວກໍ່ເອົາມາຄົ້ນ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ສືບຕໍ່ ເອົາໄປຫ້າງໃສ່ກີ່ ແລະ ເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ເອົາເສັ້ນໄຫມໃຫ້ເຂົ້າຮູຟືມ ໃຫ້ລະອຽດດີ ເພື່ອເວລາຕໍ່າເນື້ອແພ ມັນຈຶ່ງຈະລະອຽດ ແລະ ຈົບງາມດີ.

.

ໂດຍອຸປະກອນການຕໍ່າຫູກມີຫຼາຍຢ່າງເລີຍເຊັ່ນ

1 ກີ່


2 ໄມ້ຜັ້ນ (ໄມ້ກໍ່າຜັ້ນ)


3 ກະສວາຍ


4 ຫລອດ


5 ຟືມ


6 ເຄືອຫູກ


7 ເຂົາດອກ ແລະ ໄມ້ຢຽບ


8 ຜຽນ


9 ແປ້ນກີ່


10 ໄມ້ດາບ


ອຸປະກອນ, ຂະລວນການຜະລິດຫຼາຍສົມຄວນ ຄົງບໍ່ແປກເລີຍທີ່ເຄື່ອງຕ່າງໆທີ່ຕໍ່າເອົາຈະມີລາຄາ…
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດຄວາມໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ທ່ຽງ ສິລິພົນ