ເສຍດາຍເວລາຂ້ອນທົດສະວັດທີ່ເປັນອາສາ ມື້ນີ້ຈຳໃຈລາ

ເສຍດາຍເວລາຂ້ອນທົດສະວັດທີ່ເປັນອາສາ ມື້ນີ້ຈຳໃຈລາ

13th October 2021 0 By Education

ມີຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄົນມີຄວາມຫວັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນໄວຮຽນ ຢາກປະກອບອາຊີບເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນ ຢາກມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນວຽກງານ ເພື່ອມີບຳນານກິນໃນຍາມແກ່ເຖົ້າ ນັ້ນເປັນຄວາມຊີນເຄີຍ ແລະແນວຄວາມຄິດຂອງຄົນລຸ້ນກ່ອນບອກກັນຕໍ່ໆມາຈົນມາຮອດປະຈຸບັນ ຊາວໜຸ່ມໄວໜຸ່ມຕັ້ງຫຼາຍຄົນຍັງຢູ່ໃນວົງວຽນທີ່ວ່ານີ້.

ຄວາມຈີງການເຮັດວຽກລັດເປັນສິ່ງທີ່ດີ ພັກລັດຊ່ວຍບົ່ມສອນ ມີລະບຽບຫຼັກການທີ່ດີ ມີເງິນໃຫ້ກິນຍາມແກ່ເຖົ້ານັ້ນແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແຕ່ຕົວເລກລັດຖະກອນມີຢູ່ຢ່າງຈຳກັດ ແຕ່ຜູ້ໃດກໍ່ຢາກເຂົ້າລັດ ອາສາສະໝັກຫຼາຍໂກຕ້າໜ້ອຍກໍ່ສ່ຽງທີ່ບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ເພາະເພິ່ນມີກຳນົດເກີນ 35 ປີຄືໝົດໂອກາດຈິ່ງບໍ່ຄວນເສຍເວລາຖ້າບໍ່ຈຳເປັນ ບໍມີຫຍັງດອກບໍຢາກໃຫ້ເສຍເວລາ.

ສາວຄູອາສາສະໝັກຍອມເຮັດວຽກຟຣີມາໄດ້  7 ປີ ໃນມື້ນີ້ຕັດສິນໃຈລາອອກ ຈັ່ງເລົ່າຄວາມໃນໃຈວ່າ 7ປີມາແລ້ວບໍ່ໄດ້ໂຕເລກລັດຖະກອນ ບໍ່ມີເງິນເດືອນ ທຸກມື້ໄປສອນນັກຮຽນມີແຕ່ຄິດວ່າຊິຫາເງິນໃສເຕີມນໍ້າມັນຊື້ຢູ່ຊື້ກິນ ຜູ້ເປັນລັດຖະກອນໄດ້ເງິນເດືອນ ເງິນອອກຊ້າເດືອນ1ກະຈົ່ມວ່າບໍ່ມີເງິນໃຊ້ແລ້ວຄູອາສາເດເປັນ6-7ປີບາງຄົນກະຮອດ10ປີບໍ່ໄດ້ເງິນເຂົາຢູ່ໄດ້ແນວໃດ?

ຢູ່ໄດ້ຍ້ອນຄວາມອົດທົນ ຄວາມຮັກມັກໃນອາຊີບຄູ ຕອນຈົບມໍ7ໄດ້ລົມກັບພໍ່ແມ່ວ່າຊິໄປຮຽນຕໍ່ວີຊາຊີບຄູເພາະໃຈມັກ ພໍ່ແມ່ວ່າບໍ່ມີເງິນ ເລີຍຕົກລົງກັນໄດ້ໄປຊອກເງິນຢູ່ໄທໄປເປັນລູກຈ້າງອົດທຸກອົດຍາກສົ່ງເງິນໃຫ້ຂ້ອຍ.ແລະໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍກໍຮຽນຈົບ ພໍ່ແມ່ກໍດີໃຈແຮງກັບມາບ້ານບໍ່ກັບໄທອີກ ຖ້າກິນເງິນເດືອນລູກວ່າຊ້ານ ຖ້າຈົນຕອນນີ້ແມ່ຂ້ອຍໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຍັງບໍ່ໄດ້ລັດຖະກອນ.

ຂ້ອຍຄິດແຕ່ວ່າຕອນນີ້ຊິເອົາເງິນໃສລ້ຽງຕົນເອງລ້ຽງນ້ອງແລະຄອບຄົວ ເລີຍຕັດສິນໃຈລາອອກ ໄປຊອກວຽກອື່ນເຮັດ ເພາະສອນໄປກະບໍ່ມີວີ່ແວວວ່າຈະໄດ້ບັນຈຸເປັນຄູລັດຖະກອນ ໃນໃຈກະຄິດວ່າຍ້ອນເຮົາບໍ່ມີເງິນ ຫລື ເສັ້ນສາຍ ຫລື ຍ້ອນສາເຫດຫຍັງສອນມາຫລາຍປີປານນີ້ຄືບໍ່ໄດ້😭.


ທ້າຍນີ້ກະຂອບໃຈຄູແລະພໍ່ແມ່ນັກຮຽນທີ່ລ້ຽງເຂົ້າລ້ຽງນໍ້າໃນໄລຍະທີ່ສອນມາ ຂອບໃຈຜົວທີ່ສົ່ງເງິນໃຫ້ເຕີມນໍ້າມັນລົດໄປສອນເປັນເວລາ7ປີເຕັມ.