ໂອໂຢ! ນົມລູກນ້ອຍເປັນແປ້ງໄວ ຢ່າຄິດວ່າມັນປົກກະຕິ ອາດເປັນພະຍາດນີ້ກໍ່ເປັນໄດ້

ໂອໂຢ! ນົມລູກນ້ອຍເປັນແປ້ງໄວ ຢ່າຄິດວ່າມັນປົກກະຕິ ອາດເປັນພະຍາດນີ້ກໍ່ເປັນໄດ້

27th October 2021 0 By Entertain

ມີແມ່ຊາວໄທທ່ານໜຶ່ງອອກມາແຊປິສົບການ ຜ່ານກຸ່ມ Herkid ລວມພົນຄົນເຫີ່ລູກ ຫຼັງຜູ້ກ່ຽວໄດ້ພາລູກໄວ 8ປີ ໄປພົບທ່ານໝໍ ດ້ວຍອາການຂອງ ໂລກເປັນສາວກ່ອນໄວ.

ເຊິ່ງແມ່ທ່ານນີ້ເລົ່າວ່າ: ທ່ານໝໍໄດ້ນັດໃຫ້ມາພົບບອີກຄັ້ງ ຫຼັງຜ່ານໄປ 3ເດືອນ ເພື່ອກວດຮ່າງກາຍ ຜົນປະກົດວ່າ ລູກສາວຂອງຕົນເຂົ້າຂ່າຍຂອງການເປັນສາວກ່ອນໄວອັນຄວນ ຈອ່ງໄດ້ນັດທໍາ LAB TEST ເພື່ອຫາຜົນທີ່ແທ້ຈິງ. ໃນມື້ທີ່ນັກເຮັດ LAB TEST ລູກມີອາຍຸ 8 ປີ ກັບ 21ມື້ ໄປຮອດຕ້ອງເຈາະເລືອດ 3ຮອບ ແລະສັກຢາກະຕຸ້ນຮໍໂມນ 1ເຂັມ.

ທ່ານໝໍໄດ້ແນະນໍາແນວທາງການຮັກສາໃຫ້ແມ່ວ່າ ຕ້ອງໄດ້ສັກຢາລະງັບການເຕີບໂຕຂອງໜ້າເອິກ ເດືອນລະ 1ເຂັມ ເປັນເວລາ 3ເດືອນ ທ່ານໝໍຕເແງການໃຫ້ໜ້າເອິກຂອງນ້ອງຍຸບລົງ ຫຼັງຈາກເດືອນທີ່ 3 ກໍ່ຈະສັກຢາຢັບຢັ້ງການເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍ 1ເຂັມ ທຸກະສັກຢາຢັບຢັ້ງການເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍ 1ເຂັມ ທຸກ 3ເດືອນ ເປັນໄລຍະປະມານ 2-3ປີ.

ຫຼັງຈາກຄົບ 3ເດືອນ ກໍ່ຖ້າຜົນ LAB ປະມານ 1ຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ, ເຊິ່ງຜົນອອກມາສະຫຼຸບວ່າ ລູກເປັນໂລກເປັນສາວກ່ອນໄວອັນຄວນ ຜົນທີ່ໄດ້ ຄ່າສະເລ່ຍຮ່າງກາຍນ້ອງຢູ່ປະມານ 2,8 ເຊິ່ງຖເາປົກກະຕິຈະຢູ່ທີ່ 0,5; ເຊິ່ງທ່ານໝໍຄາດວ່າຈະຢຸດສັກຢາ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ຮ່າງກາຍເຕີບໂຕປົກກະຕິ ຕອນອາຍຸ 10ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນເລັກນ້ອຍ ຫຼັງຈາກຢຸດສັກຮໍໂມນ ປະຈໍາເດືອນນ້ອງຈະມາ ພາຍໃນ 1,5-2ປີ(ແລ້ວແຕ່ສະພາບຮ່າງກາຍຂອງແຕ່ລະຄົນ).

ແມ່ຄົນດັ່ງກ່າວຍັງບອກອີກວ່າ ແມ່ໆທ່ານໃດ ມີລູກຫຼານ ອນຍຸຮຸ່ນຮາວຄາວດຽວກັນ ແລ້ວນ້ອງເລີ່ມມີຖານໜ້າເອີກ ຄິດວ່ານ້ອງໃຫຍ່ໄວ ປຶກສາທ່ານໝໍສະເພາະທາງໄດ້ເດີ້ ຮູ້ໄວກໍ່ປິ່ນປົວໄວ ເດັກນ້ອຍວະໄໝນີ້ໃຫຍ່ໄວຫຼາຍ.

ແມ່ຍັງຖິ້ມທ້າຍອີກວ່າ ເລື່ອງແນວທາງການປິ່ນປົວຂອງທ່ານໝໍ ຕ້ອງເບິ່ງເປັນແຕ່ລະກໍລະນີໄປ ບາງຄົນຖາມ ເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນຮ່າງກາຍບໍ່ເທົ່າກັນ ເປັນຫຍັງບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ເຕີບໂຕຕາມທໍາມະຊາດ ຂໍຕອບ ບໍ່ຢາກໃຫ້ປະຈໍາເດືອນນ້ອງມາໄວ ນ້ອງຈະຢຸດສູງ ຢາກໃຫ້ລູກໂຕສູງເຈົ້າ.