ຂ່າວດີອີກແລ້ວ! ທຶນຮຽນຟຣີ ມີເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້ ທີ່ພັກອາໄສພ້ອມ ສົນໃຈສະໝັກເລີຍ

ຂ່າວດີອີກແລ້ວ! ທຶນຮຽນຟຣີ ມີເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້ ທີ່ພັກອາໄສພ້ອມ ສົນໃຈສະໝັກເລີຍ

4th March 2020 0 By Education

ນັບວ່າເປັນຂ່າວດີສໍາລັບຜູ້ທີ່ກໍາລັງຊອກຫາບ່ອນຮຽນ, ບ່ອນເຝິກທັກສະອາຊີບ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີທຶນຮອນພຽງພໍ ຫຼື ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເນື່ອງຈາກ ກົມອະຊີວະສຶກສາ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນ ອອກແຈ້ງການຮັບສະໝັກນັກຮຽນເຂົ້າເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນລະດັບ 1 (C1) ໂດຍມີ 7ສາຂາອາຊີບນໍາກັນ.

ອີງຕາມແຜນຮັບນັກຮຽນໂຄງການ SSTEVT ຂອງ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນສົກຮຽນ 2019-2020 ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ຜູ້ຊ່ວຍພະນັກງານຂາຍ ຮັບ 30 ຄົນ ຮຽນ 3ເດືອນ, ເສີມສວຍ ຮັບ 30 ຄົນ ຮຽນ 3ເດືອນ, ສ້ອມແປງ ບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງເຢັນ ຮັບ 20 ຄົນ ຮຽນ 4ເດືອນ, ຊ່າງຕິດຕັ້ງອຸປະກອນໄຟຟ້າໃນເຮືອນ ຮັບ 20 ຄົນ ຮຽນ 3ເດືອນ, ຊ່າງຕໍ່ປະກອບໄມ້ ຮັບ 15 ຄົນ ຮຽນ 3ເດືອນ, ຊ່າງກໍ່ໂບກ ຮັບ 15ຄົນ ຮຽນ 3ເດືອນ ແລະ ການປູກເຫັດ ຮັບ 20 ຄົນ ຮຽນ 3ເດືອນ.

ທັງນີ້, ນັກຮຽນທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເບ້ຍລ້ຽງ 620.000ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ, ມີອຸປະກອນການເຝິກອົບຮົມສະໜອງໃຫ້ ແລະ ມີຫໍພັກໃຫ້ຢູ່ໂດຍບໍເສຍຄ່າ, ເຊິ່ງເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ ຕ້ອງມີອາຍຸ 15 ຫາ 35ປີ ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມຂຶ້ນໄປ, ເປີດຮັບສະໝັກແຕ່ວັນທີ 3 ມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ, ສາມາດພົວພັນເອົາໃບສະມັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກິດຈະການນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນ.