ໜ້າຮັກ ວັນຄົບຮອບ 1 ປີ ແຟນຢາກໄດ້ເກີບ ໜຸ່ມຈັດເກີບສີ sierra blue ເລີຍ

ໜ້າຮັກ ວັນຄົບຮອບ 1 ປີ ແຟນຢາກໄດ້ເກີບ ໜຸ່ມຈັດເກີບສີ sierra blue ເລີຍ

1st November 2021 0 By Entertain

ໜ້າຮັກ ຈາກໂພສ Peter Phimma ຢູ່ກັບ P’pepsi Vlv ໂພສວ່າ

Happy anniversary 1Y ຈົມຢາກໄດ້ເກີບ ເຈິເກີບສີ sierra blueເລີຍ

Adidas Sierra blue!!!

ເຈິແຜນຊ້ອນແຜນ

ເປັນແນວໃດ

.

ຈາກ Peter Phimma