ແປກຄົນ ຄິດໂຄວິດຂຶ້ນຕົ້ນໄມ້ບໍ່ຍອມລົງ

ແປກຄົນ ຄິດໂຄວິດຂຶ້ນຕົ້ນໄມ້ບໍ່ຍອມລົງ

4th November 2021 0 By Education

ເປັນຊາຍເອີກ3 ສອກເຮັດກະຈອກປານບ້າ ຕິດໂຄວິດຢ້ານເພິ່ນມາເອົາໄປປົວ ປິນຂຶ້ນຕົ້ນໄມ້ບໍຍອມລົງມາເດັດຂາດ

ຊາວບ້ານຊ່ວຍກັນເກ້ຍກ່ອມໃຫ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງລົງມາຈາກຕົ້ນໄມ້ ເພື່ອໄປຮັບການປິ່ນປົວ ແຕ່ລາວບໍ່ພຽງບໍ່ຍອມລົງມາຍັງຖຽງບໍ່ຕົກປາກ

ຊາຍຄົນນັ້ນບອກວ່າ ໄປສູນບໍແມ່ນຈະມີແຕ່ເຈົ້າຄົນດຽວມີບັກຫຼາຍໆຄົນ…..ຈັ່ງໃດກໍ່ບໍລົງມາເດັດຂາດ

ສຳລັບຊາຍຜູ້ນີຢູ່ບ້ານເມືອງໃດແມ່ນຜູ້ເອົາຄິບລົງບໍໄດ້ລະບຸ ແຕ່ຄິບປະກົດຢູ່ກຸ່ມເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ