ແມ່ນບໍ ວ່ານີ້ເປັນຄວາມຝັນຂອງໃຜຫຼາຍຄົນ

ແມ່ນບໍ ວ່ານີ້ເປັນຄວາມຝັນຂອງໃຜຫຼາຍຄົນ

9th November 2021 0 By Education

ການໄດ້ຄູ່ຄອງທີ່ດີມີຄູ່ຄອງທີ່ລ້ຳລວຍ ເປັນຄວາມປາຖະໜາຂອງທັງຍິງ ແລະຊາຍ ແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວຄວາມຈີງໃຈເທົ່ານັ້ນຈະຢູ່ໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງໄປຈົນມື້ສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດ.

ແຕ່ເວົ້າເລື່ອງານແຕ່ງ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມັກຄວາມຫຼູຫຼາອາລັງການເອົາໃບໜ້າໃບຕາໄວ້ກ່ອນທັງນັ້ນ ເມື່ອເຫັນຮູບນີ້ແລ້ວຈິ່ງຖືກໂຍງມາໃສ່ວ່າ ນີ້ເປັນຄວາມຝັນຂອງຫຼາຍໆທີ່ຢາກໃຫ້ມີ

ຄວາມຈີງມີໄວ້ກໍ່ບໍເສຍຫາຍ ແຕ່ຖ້າມີຫຼາຍເກີນໄປກໍ່ຂາດລົດຊາດຊີວິດ ເພາະວ່າບໍ່ໄດ້ດິ້ນຮົນຫາເຊົ້າກິນຄ່ຳ, ຄົນທີ່ຈະເຂັ້ມແຂງ ຮູ້ເອົາຕົວລອດຄືຜູ້ທີ່ ຫາດ້ວຍສະໝອງ ແລະສອງມື ບໍແມ່ນມີພໍ່ແມ່ຫາໄວ້ໃຫ້ແລ້ວ

ມີຄຳເວົ້າກ່າວໄວ້ ຊີວິດຄົນມີຂຶ້ນມີລົງ ຍາມຂຶ້ນຢ່າຫຼົງຍາມລົງຢ່າທໍ້ ທຸກສິ່ງຢ່າງເປັນພຽງຂອງນອກກາຍ ແມ່ນວ່າຈະຈຳເປັນທີ່ວັນສຸດທ້າຍກໍ່ເອົາໄປໄດ້ພຽງກາຍ