ຈະຊື້ດີນໃນ 12 ບ້ານນີ້ຕ້ອງສຶກສາກ່ອນເດີ້ ມີໂຄງການ

ຈະຊື້ດີນໃນ 12 ບ້ານນີ້ຕ້ອງສຶກສາກ່ອນເດີ້ ມີໂຄງການ

15th November 2021 0 By Education

ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 083/ຫວນວ, ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2021 ເຖິງທ່ານເຈົ້າເມືອງໄຊເສດຖາ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕະຫລອດເຖິງ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຜູ້ທີ່ມີສິດໃຊ້ ແລະ ຜູ້ມີສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ ເມືອງທັນສະໄຫມ (Smart City) ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປຸກສ້າງ, ຕໍ່ເຕີມ, ຊື້-ຂາຍ, ຊວດຈໍາ ຫຼື ໂອນສິດໃຊ້-ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ຈົກຫນອງນໍ້າ,ຈົກດິນຂາຍ ຢູ່ຂອບເຂດໂຄງການພັດທະນາ ເມືອງທັນສະໄຫມ (SMart City) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາມແຜນທີ່ຂອບເຂດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຮອງ ສະບັບເລກທີ 0371, ລົງວັນທີ 04 ກຸມພາ 2021.


ສຳລັບທີ່ດິນໃນ 12 ບ້ານເປົ້າໝາຍແມ່ນຢູ່ໃນເຂດໂຄງການທີ່ຈະນຳໃຊ້ ເພື່ອສຶກສາສໍາຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການພັດທະນາເມືອງທັນສະໄຫມ(SMART CITY) ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໝາຍຄວາມວ່າມີໂຄງການໃນເຂດນີ້ ຖ້າມີການແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍກຳມະສິດທີ່ດິນທ້າຍທີ່ສຸດກໍ່ຖືກໂຄງການຢູ່ດີ.


ດັ່ງນັ້ນ, ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂອບເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການເມືອງທັນສະໄຫມ (Smart City) ທີ່ກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງ ເຂດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ ຕາມເອກະສານສະບັບເລກ ທີ 0371, ລົງວັນທີ 04 ກຸມພາ 2021, ເຊິ່ງກວມຢູ່ໃນ 2 ເມືອງ ຄື: ເມືອງໄຊເສດຖາ ມີຈໍານວນ 5 ບ້ານ ເຊັ່ນ: ບ້ານຈອມສີ, ບ້ານນາຄວາຍໃຕ້, ບ້ານນາຄວາຍກາງ, ບ້ານນາໂນ ແລະ ບ້ານນາໄຫ ແລະ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ມີຈໍານວນ 7 ບ້ານ ເຊັ່ນ: ບ້ານດົງໂພນແຮ່, ບ້ານຄໍາຈະເລີນ, ບ້ານຫນອງແປນເຫນືອ, ບ້ານຫນອງແປນໃຕ້, ບ້ານຊຽງຄວນ, ບ້ານທ່າພະ ແລະ ບ້ານຫນອງພົງ.

ບັນດາບ້ານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ແມ່ນຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ກັບ ບໍລິສັດ ໃນການລົງສໍາຫຼວດປັກຂອບເຂດ ພື້ນທີ່ຕົວຈີງ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 705/ຈນວ, ລົງວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021.


ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ແລະ ພະນັກ ງານບໍານານ ເຂົ້າໄປບຸກລຸກ ຫຼື ກະທໍາການໃດໆ ຢູ່ຂອບເຂດໂຄງການພັດທະນາ ເມືອງທັນສະໄຫມ (Smart City) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງນອນໃນຂອບເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຕໍ່ເຕີມ, ປຸກສ້າງ, ຊື້-ຂາຍ, ແລກປ່ຽນ, ມອບ-ໂອນສິດໃຊ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ຊວດຈໍາ, ຈົກຫນອງນໍ້າ, ຈົກດິນຂາຍ, ທໍາການຜະລິດ, ພັດທະນາທີ່ດິນໃດໆ ຢູ່ຂອບເຂດໂຄງການພັດທະນາ ເມືອງທັນສະໄຫມ (Smart City) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງນອນໃນຂອບເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ; ຫ້າມນາຍບ້ານ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນຫນັງສືອະນຸມັດ ຫຼື ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃດໆ ທີ່ເປັນການລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຫ້າມທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ.


ທັງນີ້, ມອບໃຫ້ເຈົ້າເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ເຈົ້າເມືອງໄຊເສດຖາ ລົງເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານ, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານ, ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ພະນັກງານບໍານານ, ເຈົ້າຂອງສິດໃຊ້, ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.