ບໍ່ຖ້າເບິ່ງດົນເພິ່ນວ່າ ມັກລະມາຂໍໂລດ ຮູ້ຈັກກັນ 9 ມື້ ເຫັນໜ້າກັນມື້ເຄິ່ງແຕ່ງເລີຍ

ບໍ່ຖ້າເບິ່ງດົນເພິ່ນວ່າ ມັກລະມາຂໍໂລດ ຮູ້ຈັກກັນ 9 ມື້ ເຫັນໜ້າກັນມື້ເຄິ່ງແຕ່ງເລີຍ

19th November 2021 0 By Entertain

ຈາກໂພສ ເປັນແນວໃດ ທຳລາຍສະຖິຕິໂລກບໍບາດນິ ລົມກັນ 9 ມື້ ເຫັນຫນ້າກັນມື້ເຄິ່ງ ມາຂໍເລີຍ


ບໍ່ຖ້າເບິ່ງດົນເພິ່ນວ່າມັກລະມາຂໍໂລດ


ໄປຮຽນຢູ່ຫວຽດ 4 ປີຈົບໄດ້ໃບປະກາດມາ ບໍ່ໄປຕໍ່ລະຢາກໄດ້ເມຍແຮງ ບໍ່ວົນວາຍມາຮອດລາວປຸບມາຫາກັນມື້ເຄິ່ງ


ມາຂໍປັບ ເລື່ອງເບິ່ງໃຈໄວ້ທີຫລັງ…ເທ້ປະລະ


ດີໃຈນໍາຄູ່ຮັກໄວລຸ້ນໃຈຮ້ອນ


ຈາກ: ນາງ ນິ່ມນິ້ມ