ໂຈະການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ລະດັບຊາດ ສົກຮຽນ 2019-2020

ໂຈະການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ລະດັບຊາດ ສົກຮຽນ 2019-2020

6th March 2020 0 By Entertain

ເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ມີໃຜຢາກເລື່ອນບໍ່ວ່າຈະເປັນງານໃດກໍຕາມ ແຕ່ໃນສະຖານະການທິີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຕໍ່ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັດໂຄວິດ 19 ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆງານ, ຫຼາຍກິດຈະກໍາຕ້ອງໄດ້ໂຈະ ຫຼື ເລື່ອນໄປຕາມໆກັນບໍ່ເວັ້ນແຕ່

ການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ລະດັບຊາດ ສົກຮຽນ 2019-2020 ທີ່ທາງຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບວັນທີ 6 ມີນາ 2020

ກ່ຽວກັບການໂຈະການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ລະດັບຊາດ ສົກຮຽນ 2019-2020

ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19​ ທີ່ກໍາລັງລະບາດໃນພາກພື້ນ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ.​

ສະນັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶ່ງໄດ້ໂຈະການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ລະດັບຊາດ ປະຈຳສົກຮຽນ 2019-2020.

ສ່ວນຫລາຍລະອຽດຕ່າງໆສາມາດອ່ານໄດ້ເພີ່ມຕາມແຈ້ງການລຸ່ມນີ້