ລູກໄປໂຮງຮຽນແລ້ວເປັນໄຂ້ຕະຫຼອດ ຄວນເຮັດແນວໃດດີ

ລູກໄປໂຮງຮຽນແລ້ວເປັນໄຂ້ຕະຫຼອດ ຄວນເຮັດແນວໃດດີ

7th March 2020 0 By Education

 

ເຊື່ອວ່າພໍ່ແມ່ທັງຫຼາຍຈະມີຫົວອົກດຽວນີ້ ແບບວ່າລູກນ້ອຍທີ່ມີຄົນເອົາຢູ່ເຮືອນແຕ່ນ້ອຍໆເມື່ອເອົາໄປໂຮງຮຽນແລ້ວມີແຕ່ເຈັບແຕ່ໄຂ້ ໂດຍສະເພາະໄຂ້ຫວັດຕັນດັງຂີ້ມູກຍ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ເດັກທີ່ເຄີຍແຂງແຮງຕ້ອງໄປໂຮງໝໍຖີ່ຂຶ້ນ ຕ້ອງກິນຢາປະຈຳ ຄຳຕອບງ່າຍໆຂອງບັນຫານີ້ກໍ່ຄື ຍ້ອນເດັກນ້ອຍຍັງບໍ່ທັນມີພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍ ສະນັ້ນເມື່ອມາຢູ່ກັບເດັກອີກຫຼາຍຄົນກໍ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ບັນຫາການຕິດໄວຣັສຕໍ່ຈາກກັນ.


ຕາມໝໍຊ່ຽວຊານສະເພາະເດັກໄດ້ລະບຸໄວ້: ເຊື້ອໄວຣັສມີຫຼາຍນັບຮ້ອຍຊະນິດ ເມື່ອເປັນຫວັດຄັ້ງໜຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເດັກຕ້ານທານຕໍ່ເຊື້ອຊະນິດນັ້ນ ແລະຈະບໍ່ມາຕິດເຊື້ອຊະນິດນັ້ນອີກ ແຕ່ຈະໄປຕິດເຊື້ອຊະນິດໃໝ່ທີ່ຮ່າງກາຍບໍ່ມີພູມຕ້ານທານຈະເປັນໄຂ້ຫວັດຂຶ້ນມາອີກ.

ໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ມີເດັກນ້ອຍຢູ່ຮ່ວມກັນຫຼາຍໆຄົນ ຈະບໍ່ມີແຕ່ລູກເຮົາທີ່ເປັນໄຂ້ ແຕ່ໄຂ້ຫວັດເຫຼົ່ານັ້ນຈະຜັດປ່ຽນກັນເກີດກັບເດັກທຸກຄົນ ຈົນກວ່າເດັກໆຈະເປັນຄົບກັນແລ້ວຮ່າງກາຍຈິ່ງຈະມີພູມຕ້ານທານຂຶ້ນມາ ອາການເຈັບເປັນຈະຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ເວລາຍາວນານປະມານ 3-4 ເດືອນ ສຳລັບເດັກທີ່ຢູ່ເຮືອນແລ້ວໄປເຂົ້າຮຽນໃໝ່.

ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບພໍ່ແມ່ກໍ່ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມນີ້

1 ສອນໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກລ້າງມືເລື້ອຍໆ ແນະນຳເລື່ອງເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວເຊັ່ນກະຕິກນ້ຳ, ຜ້າເຊັດໜ້າແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້.

2. ໝັ່ນຊວນລູກນ້ອຍແລ່ນອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີຢ່າງໜ້ອຍ 15 ນາທີຕໍ່ວັນ ຈະເປັນປະໂຫຍດບໍ່ໜ້ອຍຕໍ່ການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກັບລູກ

3.ໃຫ້ລູກໄດ້ກິນອາຫານຄົບ 5 ໝູ່ ໂດຍໝູນວຽນກັນໃນແຕ່ລະວັນ ນັບແຕ່ໝາກໄມ້, ຊີ້ນ, ຜັກ ປາ ປະເພດປາຈະດີທີ່ສຸດຄວນເປັນປາເຊວມອນທີ່ຊ່ວຍສ້າງເຊວເມັດເລືອດຂາວ, ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ ແລະໃຫ້ສານອາຫານທີ່ມີໂປຣໄບໂອຕິກ ເສີມພູມຄຸ້ມກັນປ້ອງກັນຫວັດເຊັ່ນ: ໂຢເກີດ, ນົມສົ້ມ, ໝາກກ້ວຍ, ໝາກເລັ່ນເປັນຕົ້ນ.

4. ໃຫ້ລູກນ້ອຍໄດ້ນອນຢ່າງພຽງພໍປະມານ 10 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ຄືນ ການນອນຫຼັບເປັນວິທີທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການຮັກສາພູມຄຸ້ມກັນຂອງເດັກໃຫ້ແຂງແຮງ.

ສຸດທ້າຍ ເປັນເຂັດລັບສຸດເດັດທີ່ແອັດຢາກບອກວ່າ ເວລາລູກກັບມາຈາກໂຮງຮຽນຕ້ອງຮີບເອົາລູກອາບນ້ຳ ຕົ້ມນ້ຳເກືອລ້າງບໍລິເວນດັງທີ່ເປັນບ່ອນສູດດົມອອກເພື່ອເປັນການຂ້າເຊື້ອແບັດທີເຣຍຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກນ້ອຍເຈັບປ່ວຍໜ້ອຍລົງ.