ຫຼອນເຂົ້າໄປອີກ ຖ່າຍ pre wedding ຢູ່ສຸສານ ຕິດພາບບາງຢ່າງ ບໍ່ໃຈຢ່າຊູມ

ຫຼອນເຂົ້າໄປອີກ ຖ່າຍ pre wedding ຢູ່ສຸສານ ຕິດພາບບາງຢ່າງ ບໍ່ໃຈຢ່າຊູມ

7th January 2022 0 By Entertain

ເລີດສຸດເລີດ ມິຕິໃໝ່ຂອງການຖ່າຍພິເວດດິ້ງ ແບບຫຼອນໆ ຖ່າຍຢູ່ສຸສານ

ເປັນການຖ່່າຍໂລເຄຊັນໃໝ່ ບໍ່ຄືໃຜ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຄື

.

ເກັບໄວ້ເບິ່ງໄວ້ລອງ

.

ຄອບໄຂວ່ຄັກແນ່ນະຈະ