ໂຄງການຮ່ວມໃຈ ສາຍໄຍ ໂລມາຄຳນຳຮອຍຄືນຜົນການຊ່ວຍເຫຼືອ

ໂຄງການຮ່ວມໃຈ ສາຍໄຍ ໂລມາຄຳນຳຮອຍຄືນຜົນການຊ່ວຍເຫຼືອ

9th March 2020 0 By Education

ໂຄງການຮ່ວມໃຈສາຍໃຍ ໂລມາ ທີ່ຊ່ວຍປະຊາຊົນໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເນັ້ນລົງພື້ນທີ່ແບບແຖດເຖິງ ນຳພາເຮັດຈີງນຳເອົາເຕັກນິກ ວິຊາການ ແນວພັນຝຸ່ນປຸຍ ສອນຊາວກະສິກອນເຮັດກະສິກຳແບບທີ່ຈະສາມາດກຸ້ມກິນໄດ້ ແລະມີຂາຍ ພາຍຫຼັງລົງທຶນໄປແລ້ວຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາຜົນໄດ້ຮັບ ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບຂອງການການຊ່ວຍເຫຼືອ.


ວັນທີ 6 ມີນາ 2020 ຜ່ານມາ ໂຄງການຮ່ວມໃຈສາຍໄຍໂລມາຄຳໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາໜ້າວຽກໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນທີ່ກຳລັງປະຕິບັດຢູ່ ຄືການສ້າງຝາຍນ້ຳລົ້ນຢູ່ບ້ານ ປະແນະ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ໃນການລົງຕິດຕາມກວດກາຄັ້ງນີ້ມີ: ທ່ານ ນີວົງ ສີປະເສີດ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ທ່ານ ສຸກສາຄອ ໂພທິລາດ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງເມືອງ, ທ່ານ ຂຽວງາມ ນວນນະລາດ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ຫົວໜ້າ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມເມືອງ ແລະເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຄື: ທ່ານ ເກຍ ອູ໋ສິດທິເດດ ນັກພັດທະນາດີເດັ່ນຂອງແຂວງສະ ຫວັນນະເຂດ ເຈົ້າຂອງໂຮງງານນ້ຳດື່ມໂລມາຄຳ ແລະ ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ກວານເມືອງຈັນ ອຳນວຍກາຍສະຖາບັນສາຍໄຍຈຸລະພາກ ພ້ອມດ້ວຍທິມງານ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮ່ວມຕິດຕາມ.


ໂຄງການຮ່ວມໃຈສາຍໄຍໂລມາຄຳເປັນໂຄງການທີ່ເຂົ້າເຖິງເຮັດແທ້ທຳຈິງຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໂດຍທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແຕ່ເນັ້ນໃສ່ທຸກຂັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໜາກຜົນ ແລະມີຄຸນນະພາບ ເປັນໂຄງການໄລຍະ 1 ປີເທົ່ານັ້ນ ສະນັ້ນທຸກຂັ້ນຕອນໃນການປະຕິ ບັດຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄວ ແລະເຫັນຜົນໄວ ໂຄງການດັ່ງກ່າວເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ເດືອນ (1) ມັງກອນ 2020 ມາຮອດປັດຈຸບັນເປັນໄລຍະ2ເດືອນກວ່າ ໂດຍການໃຫ້ທຶນ ຂອງທ່ານ ເກຍ ອູ໊ສິດທິເດດ ນັກພັດທະນາດີເດັ່ນແຫ່ງຊາດ ເຈົ້າຂອງໂຮງງານນ້ຳດື່ມ, ນ້ຳກ້ອນໂລມາຄຳ ແລະ ທ່ານ ສາຍສະໜອນ ກວານເມືອງຈັນ ອຳນວຍການ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກສາຍໄຍສຳພັນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ທັງສອງພາກສ່ວນໄດ້ນຳໃຊ້ທຶນຮອນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເອງເຂົ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸກຍູ້ສົ່ງ ເສີມໃນການມີສ່ວນຮ່ວມລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ 3 ບ້ານ ທີ່ຂຶ້ນກັບຈຸດສຸມ ຕັງອາໄລ-ລະແບງ ຄື: ບ້ານ ປະແນະ, ບ້ານ ຕາຢົງ ແລະບ້ານລະໄກ໋ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນນັ້ນທາງໂຄງການໄດ້ສະໜອງສິ່ງທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຫຼ່ງນ້ຳຄື: ສ້າງຝາຍນ້ຳລົ້ນຢູ່ບ້ານ ປະແນະ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຊົມໃຊ້ ແລະທຳການຜະລິດ ປູກຝັງ-ລ້ຽງ ສັດ ແລະເພື່ອໃຫ້ເກີດວົງຈອນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງລະບົບນີເວດຊີວະນາໆພັນ.

ນອກນັ້ນກໍ່ໄດ້ເຈາະນ້ຳບາດານໃຫ້ປະຊາຊົນ ບ້ານເປົ້າໝາຍ ແລະບ້ານນອກເປົ້າໝາຍທັງໝົດ 10 ໜ່ວຍ ປັດຈຸບັນທາງໂຄງການໄດ້ສືບຕໍ່ສຳຫຼວດແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ຈະສ້າງຝາຍນ້ຳລົ້ນຢູ່ເຂດບ້ານຕາຢົງ.


ການລົງຕິດຕາມໂຄງການຊຸດນີ້ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃນຫຼາຍບັນຫາເປັນຕົ້ນ: ທາງໂຄງການໄດ້ສະເໜີໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຂອງເມືອງ ແກ້ໄຂ ຈັດສັນເນື້ອທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນທີ່ຈະທຳການຜະ ລິດໃນ2ບ້ານຄື:ບ້ານ ປະແນະ ແລະບ້ານ ຕາຢົງ ໂດຍໄວເພື່ອໃຫ້ທ່ວງທັນຕໍ່ກັບລະດູການຜະລິດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິຊາການພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮ່ວມຕິດ ຕາມນຳໂຄງການໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້, ສຶກສາ, ສາທາ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການດຳເນີນໄປຖືກລະບຽບຫຼັກການ ແລະເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຕໍ່ກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຈາກນັ້ນທາງຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການກໍ່ໄດ້ຮັບເອົາຄຳສະເໜີທີທາງໂຄງການ ຮ່ວມໃຈສາຍໄຍໂລມາຄຳສະເໜີເພື່ອນຳໄປພິຈາລະນາ ແລະແກ້ໄຂໂດຍດ່ວນ.

.

ນັກຂ່າວເມືອງນອງລາຍງານ.