ສ່ອງໂຕເລກ ມູມຄ່າການຄ້າ ປີ2021 ບັນລຸ 13.514 ລ້ານໂດລາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 20,4%ເກີນດຸນ 1.740 ລ້ານໂດລາ; ແຕ່ຖ້າຫາກບໍ່ລວມຕົວເລກນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ແມ່ນຂາດດຸນ 228 ລ້ານໂດລາ

ສ່ອງໂຕເລກ ມູມຄ່າການຄ້າ ປີ2021 ບັນລຸ 13.514 ລ້ານໂດລາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 20,4%ເກີນດຸນ 1.740 ລ້ານໂດລາ; ແຕ່ຖ້າຫາກບໍ່ລວມຕົວເລກນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ແມ່ນຂາດດຸນ 228 ລ້ານໂດລາ

29th March 2022 0 By Admin

ຕາມຂ່າວເສດຖະກິດ ການຄ້າໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານ ນາງ ຈັນສຸກ ແສງພະຈັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຄ ໄດ້ລາຍງານຜົນສໍາເລັດ 1 ປີຜ່ານມາຂອງ ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ(ອຄ) ຕໍ່ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2021 ແລະ ວາງທິດທາງ 2022 ທີ່ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 24-25 ມີນາ 2022 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຄ ວ່າ:  ການປະຕິບັດຕົວເລກຄາດໝາຍສູ້ຊົນຕົ້ນຕໍ ປີ 2021 ຂອງຂະແໜງ ອຄ ມີດັ່ງນີ້:

ດ້ານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ປີ 2021 ບັນລຸໄດ້ 11 ພັນຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 86,26% ຂອງແຜນປີ (ແຜນປີແມ່ນ 13.771 ຕື້ກີບ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າຫຼຸດລົງ 6,84%.

ດ້ານການຄ້າພາຍໃນ: ມູນຄ່າການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຄ່າບໍລິການ) ປີ 2021 ບັນ ລຸໄດ້ 61 ພັນຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 85% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນປີແມ່ນ 71.882 ຕື້ກີບ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າຫຼຸດລົງ 3,55%.

ດ້ານການຄ້າຕ່າງປະເທດ: ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ສາມາດບັນລຸໄດ້ທັງໝົດປະມານ 13.514 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ລວມທັງຕົວເລກຄາດຄະເນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ໄຟຟ້າ) ເທົ່າກັບ 104.2% ຂອງແຜນການປີ 2021 (ມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 12/ສພຊ, ລົງວັນທີ 01 ພະຈິກ 2020) ທຽບໃສ່ ປີ 2020 ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 20,4%;

ໃນນີ້, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກບັນລຸໄດ້ 7.627 ລ້ານໂດລາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 23,9% ແລະ ປະຕິບັດໄດ້ 115,9% ຂອງແຜນການປີ 2021, ສ່ວນມູນຄ່າການນຳເຂົ້າບັນລຸໄດ້ 5.887 ລ້ານໂດລາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 16,2% ແລະ ປະຕິບັດໄດ້ 92.2% ຂອງແຜນການປີ 2021. ຈາກຕົວເລກດັ່ງກ່າວແມ່ນເຫັນວ່າ ມູນຄ່າການຄ້າແມ່ນເກີນດຸນ 1.740 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຫາກບໍ່ລວມຕົວເລກນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໄຟຟ້າ, ສປປ ລາວ ຍັງຈະຂາດດຸນ 228 ລ້ານໂດລາ.