ແມ່ຄືຜູ້ໃຫ້ ຢ່າໄດ້ເປັນຜູ້ທຳລາຍສົງສານລູກເດ

ແມ່ຄືຜູ້ໃຫ້ ຢ່າໄດ້ເປັນຜູ້ທຳລາຍສົງສານລູກເດ

5th April 2022 0 By Education

ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຍອມຮັບວ່າ ໃນໂລກນີ້ບໍ່ມີໃຜທີ່ຮັກເຮົາເທົ່າກັບແມ່ ແມ່ເປັນທຸກຢ່າງຍອມທົນທຸກທໍລະມານຕັ້ງແຕ່ຖືພາໃໝ່ໆແພ້ທ້ອງກໍອົດເອົາ, ຢາກຫຍັງບາທີກໍ່ບໍມີກິນຕ້ອງອົດໄວ້ສຳຄັນໃຫ້ລູກໄດ້ເກີດມາເມື່ອເກີດມາແລ້ວໄດ້ເຫັນໄດ້ສຳຜັດຄວາມຮັກ ແລະຜູ້ພັນຍິ່ງຕ້ອງທະວີຄູນຂຶ້ນ ແຕ່ແມ່ຄົນນີ້ບໍ່ແມ່ນ.

ແມ່ຄົນນີ້ບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າຢູ່ປະເທດໃດ ແຕ່ເປັນເລື່ອງລາວທີ່ຢາກນຳມາເປັນຄະຕິເຕືອນໃຈແມ່ຫຼາຍໆຄົນທີ່ກຳລັງທໍ້ໃນການລ້ຽງລູກ ສຳລັບລູກນ້ອຍແລ້ວຍາມມ່ວນເພິ່ນກໍ່ມ່ວນ ຍາມບໍ່ສະບາຍເວົ້າຫຍັງບໍເປັນເພິ່ນກໍ່ໄຫ້ ແມ່ ແລະພໍ່ຕ້ອງໃຈເຢັນ ແລະຖະໜຸຖະໜອມເພິ່ນເພື່ອພ້ອມກັນຂ້າມຜ່ານທຸກເລື່ອງລາວໄປນຳກັນ.

ຢ່າເຮັດຄືແມ່ລາຍນີ້ ເພິ່ນອົດບໍໄດ້ທີ່ລູກໄຫ້ໆໆໆຕະຫຼອດທັ້ງຄືນບໍໄດ້ຫຼັບໄດ້ນອນກໍ່ເລີຍເອົາລູກໄປໂຍນລົງຄອງນ້ຳເປື້ອນ ສຸດທ້າຍລູກຈາກໄປ ແມ່ຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ ຢ່າເຮັດຫຍັງເພື່ອຄວາມສະໃຈຜົນສຸດທ້າຍຄົນທີ່ທຸກ ຮູ້ສຶກຜິດທີ່ສຸດ ແລະຄວາມທຸກໃຈນັ້ນອາດຕິດຕົວໄປຕະຫຼອດການທີ່ເຮັດກັບລູກແບບນັ້ນ.

ເສຍດາຍ ແລະເສຍໃຈກັບແອນ້ອຍທີ່ເກີດມາຜິດທີ່ເລືອກເກີດບໍໄດ້ຂໍໃຫ້ໄປສູ່ພົບພູມທີ່ດີເດີ້ລູກເອີຍມື້ໜ້າມາເກີດກັບຄົນໃຈດີ ໃຫ້ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ນຳບ້ານນຳເມືອງເພິ່ນ!