ປະກາດລາຍຊື່ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຕໍາແຫນ່ງວິຊາຊີບທາງລົດໄຟ

ປະກາດລາຍຊື່ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຕໍາແຫນ່ງວິຊາຊີບທາງລົດໄຟ

6th April 2022 0 By Entertain

ປະກາດລາຍຊື່ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຕໍາແຫນ່ງວິຊາຊີບທາງລົດໄຟ ຂອງສູນບໍາລຸງຮັກສາໃນເດືອນ ມີນາ 2022 ບໍລິສັດທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ.

.

ຕາມນີ້ເລີຍ


ອ່ານເບິ່ງ


ມິຊື່ໂຕເອງ ແລະ ລູກໆຫຼານໆທ່ານບໍ່

.

ແຊບອກໃຫ້ເຂົາຮູ້