ຂ່າວດີກ່ອນປີໃໝ່… ປະກາດປັບລາຄານໍ້າມັນລົງ ເລີ່ມ 9 ເມສາ 2022 ໃນນີ້ ແອັດຊັງພິເສດປັບລົງ780 ກີບຕໍ່ລິດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບລົງ660ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ກາຊວນ ປັບລົງ360ກີບຕໍ່ລິດ

ຂ່າວດີກ່ອນປີໃໝ່… ປະກາດປັບລາຄານໍ້າມັນລົງ ເລີ່ມ 9 ເມສາ 2022 ໃນນີ້ ແອັດຊັງພິເສດປັບລົງ780 ກີບຕໍ່ລິດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບລົງ660ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ກາຊວນ ປັບລົງ360ກີບຕໍ່ລິດ

8th April 2022 0 By Admin

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 0444/ອຄລົງວັນທີ8 ເມສາ 2022 ເຖິງ: ສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ເລື່ອງແຈ້ງປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

ລາຄາໃຫມ່ນີ້ ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 09 ເມສາ 2022; ເວລາ 06:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ການປັບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທຸກຊະນິດ ຄື: ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ ປັບລົງ 780 ກີບ/ລິດ,ນໍ້າມັນແອັດຊັງທໍາມະດາ ປັບລົງ 660 ກີບ/ລິດ ແລະ ນໍ້າມັນກາຊວນ ປັບລົງ 360 ກີບ/ລິດ.

ການຄິດໄລ່ເສຍພັນທະ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄິດໄລ່ເກັບຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສະບັບເລກທີ 0249/ກຄພນ, ລົງວັນທີ 07 ເມສາ 2012 ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ.

ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຂ້າງເທິງນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ້ໍາຂາຍຍ່ອຍຂອງຕົນ ໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0395/ອຄ, ລົງວັນທີ 01 ເມສາ 2022.

 

.