13 ມີນາ ວັນນອນຫຼັບໂລກ !

13 ມີນາ ວັນນອນຫຼັບໂລກ !

13th March 2020 0 By Entertain

ວັນທີ 13 ມີນາ ເປັນວັນນອນຫຼັບໂລກ ຫຼື World Sleep Day

ວັນດັ່ງກ່າວນັ້ນຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດໂດຍ ສະມາຄົມການນອນຫຼັບໂລກ ຫຼື WSS ເຊິ່ງພວກເຂົາກໍຄືເຫຼ່າຜູ້ວິໄຈ ແລະ ສຶກສາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການນອນຫຼັບ


ໂດຍກໍານົດເອົາວັນສຸກກ່ອນທີ່ຈະເກີດປາກົດການ Equinox ມື້ທີ່ກາງເວັນຍາວກວ່າກາງຄືນ ນັ້ນເປັນວັນນອນຫຼັບໂລກ

ຈຸດປະສົງເພື່ອໃນຄົນໃນທົ່ວໂລກລະນຶກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການນອນຫຼັບ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າການນອນຫຼັບມັນດີຕໍ່ສຸຂະພາບເຮົາພຽງໃດ ລວມໄປເຖິງການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຜົນເສີຍທີ່ເກີດຈາກການນອນຫຼັບບໍ່ພຽງພໍ


ເພາະສະນັ້ນການໃຊ້ຊີວິດໃນຍາມຕື່ນແລ້ວ ເຮົາຕ້ອງບໍ່ລືມທີ່ຈະນອນຫຼັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍເດີ້…

ແຫຼ່ງ:

– https://worldsleepday.org/

– https://worldsleepsociety.org/programs/world-sleep-day/