ມາອີກໜຶ່ງ! ອິນເດຍ ປະຕິບັດມາດຕະການເດັດຂາດ ປະກາດປິດປະເທດ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ມາອີກໜຶ່ງ! ອິນເດຍ ປະຕິບັດມາດຕະການເດັດຂາດ ປະກາດປິດປະເທດ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

14th March 2020 0 By Education

ວັນທີ 12 ມີນາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ອິນເດຍ ປະກາດຍົກລະດັບມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ດ້ວຍການສັ່ງຫ້າມຄົນຕ່າງຊາດເຂົ້າປະເທດ ແລະ ລະງັບວີຊ່າທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ ພາຍຫຼັງຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອພາຍໃນປະເທດເພີ່ມເປັນ 60ລາຍ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກປະກາດໃຫ້ຍົກລະດັບການແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກ(pandemic).

ການປະກາດມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ອອກມາຫຼັງການປະຊຸມເລັ່ງດ່ວນລະຫວ່າງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງອື່ນໆອີກ ເພື່ອສະແຫວງຫາມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນບັນຫາຮ່ວມກັນ  ໂດຍຜົນຈາກກອງປະຊຸມມີ 6ປະເດັນຄື:

1 ວີຊ່າທັງໝົດ ທີ່ເຄີຍໃຫ້ໄປກັບປະຊາຊົນຕ່າງສັນຊາດທັງຫຼາຍນັ້ນ  ໃຫ້ລະງັບໄປຈົນເຖິງວັນທີ 15 ເມສາ 2020  ໂດຍໃຫ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີ 13 ມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ໃນທຸກຊ່ອງທາງທີ່ຄົນຕ່າງຊາດຈະເດີນທາງມາອິນເດຍ, ທັງນີ້ໃຫ້ມທາດຕະການນີ້ຍົກເວັ້ນກັບວີຊ່າທາງການທູດ, ວີຊ່າທາງການ, ວີຊ່າສໍາລັບສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການລະຫວ່າງປະເທດ, ວີຊ່າເຮັດວຽກ ແລະ ວີຊ່າໂຄງການ.

2 ວີຊ່າຄົນຕ່າງຊາດທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ຍັງຄົງຢູ່ໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຕິດຕໍ່ສໍານັກງານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງFRRO/FRO ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ຜ່ານລົບົບ e-FRRO ສໍາລັບການຢູ່ຕໍ່.

3 ວີຊ່າທ່ອງທ່ຽວຟຣີ ທີ່ລັດຖະບານອອກໃຫ້ກັບກຸ່ມຄົນທີ່ຖືບັດອິນເດຍ ຫາກພົ້ນທະເລຈະຖືກລະງັບບັກດເຊັ່ນດຽວກັນ ຈົນຮອດວັນທີ 15 ເມສາ 2020 ໂດຍມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 13 ມີນາ 2020 ໃນທຸກຊ່ອງທາງທີ່ຄົນຕ່າງຊາດຈະເດີນທາງມາອິນເດຍ.

4 ສໍາລັບຄົນຕ່າງຊາດທີ່ຕ້ອງການເດີນທາງມາຍັງປະເທດອິນເດຍດ້ວຍເຫດຜົນຄວາມຈໍາເປັນໃດ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ສະຖານທູດ ຫຼື ສະຖານກົງສູນ ໃນການອອກວີຊ່າໃຫ້ເປັນກໍລະນີພິເສດຕາມຄວາມຈໍາເປັນ.

5 ສໍາລັບຜູ້ທີ່ກໍາລັງເດີນທາງມາຍັງອິນເດຍ  ລວມເຖິງຄົນອິນເດຍທີ່ມີປະຫວັດການເດີນທາງມາຈາກຈີນ, ອີຕາລີ, ອີຣານ, ເກົາລີ, ຝຣັ່ງ, ສະເປນ ແລະ ເຢຍລະມັນ ພາຍຫຼັງວັນທີ 15 ກຸມພາ ຕ້ອງຖືກກັກຕົວຢ່າງໜ້ອຍ 14ວັນ,  ໂດຍໃຫ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີ 13 ມີນາ 2020 ເຊັ່ນກັນ ໃນທຸກຊ່ອງທາງທີ່ຄົນຕ່າງຊາດຈະເດີນທາງມາອິນເດຍ.

6 ທຸກຊ່ອງທາງການເດີນທາງລະຫວ່າງປະເທດ ໃນເຂດຊາຍແດນຂອງອິນເດຍທັງໝົດ ຈະໄດ້ຮັບການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນການຜ່ານແດນ ໂດຍສະເພາະ ການກວດກາທາງການແພດ  ເຊິ່ງຈະມີລາຍລະອຽດແຈ້ງຕໍ່ໄປໂດຍກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.