ລອງເລີຍ! ເລືອກປູກ 7ພືດໄລຍະສັ້ນ ໃຫຍ່ໄວ ໃຊ້ພື້ນທີ່ໜ້ອຍ ແຖມປະຢັດເວລາ ບໍ່ເກີນ 2ເດືອນເກັບກິນໄດ້

ລອງເລີຍ! ເລືອກປູກ 7ພືດໄລຍະສັ້ນ ໃຫຍ່ໄວ ໃຊ້ພື້ນທີ່ໜ້ອຍ ແຖມປະຢັດເວລາ ບໍ່ເກີນ 2ເດືອນເກັບກິນໄດ້

15th March 2020 0 By Education

ການປູກພືດໃນສວນສາມາດແບ່ງໄດ້  3ໄລຍະດ້ວຍກັນຄື: ພືດໄລຍະຍາວ, ພືດໄລຍະກາງ ແລະ ພືດໄລຍະສັ້ນ ເຊິ່ງພືດໄລຍະສັ້ນຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດໄວ ແລະ ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ໃນເວລາບໍ່ເກີນ 2ເດືອນ ດັ່ງນັ້ນຫຼາຍທ່ານຈຶ່ງນິຍົມປູກເພື່ອບໍລິໂພກໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ສາມາດແບ່ງຂາຍໄດ້ອີກດ້ວຍ. ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ແອັດມິນຈຶ່ງຂໍນໍາສະເໜີພືດໄລຍະສັ້ນຈໍານວນ 7ຊະນິດ ທີ່ຮັບຮອງວ່າປູກງ່າຍ  ໃຊ້ພື້ນທີ່ໜ້ອຍ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີດິນກ້ວາງກໍ່ປູກໄດ້ ອອກຜົນຜະລິດໄວແນ່ນອນ ມາໃຫ້ແຟນເພຈໄດ້ສຶກສານໍາກັນ.


1 ຜັກສະລັດ: ພືດຊະນິດນີ້ຄວນປູກໃນເຂດທີ່ມີແສງແດດພໍປະມານ ຫົດນໍ້າເຊົ້າ-ແລງ, ສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ພາຍໃນເວລາ 40 ຫາ 50 ວັນ.

2 ເຫັດນາງຟ້າ: ຫຼັງເພາະປູກສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ພາຍໃນ 7 ຫາ 15ວັນ

3 ຖົ່ວງອກ: ສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ຫຼັງເພາະປູກແລ້ວພຽງ 1 ຫາ 2ວັນ

4 ເຊີນາລີ: ພືດຊະນິດນີ້ໃຊ້ເວລາເທົ່າກັນກັບຜັກສະລັດ ຫຼັງປູກແລ້ວປະມານ 40 ຫາ 50 ວັນກໍ່ສາມາດເກັບບໍລິໂພກໄດ້.

5 ຜັກບົ້ງ: ເປັນພືດທີ່ນິຍົມປູກ ແລະ ບໍລິໂພກເປັນສ່ວນຫຼາຍໃນປະເທດເຮົາ, ເຊິ່ງກໍ່ຈັດໃນພືດໄລຍະສັ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ ຫຼັງປູກໃຊ້ເວລາພຽງ 20 ຫາ 25ວັນ ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້.


6 ເບ້ຍອ່ອນຕົ້ນທານຕາວັນ: ເປັນພືດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍປາກົດເຫັນຫຼາຍ ຫຼື ນິຍົມບໍລິໂພກເປັນສ່ວນຫຼາຍໃນປະເທດເຮົາ ແຕ່ວ່າພືດຊະນິດນີ້ໃຊ້ເວລາສັ້ນກໍ່ເກັບກ່ຽວໄດ້ແລ້ວ ໂດຍໃຊ້ເວລາພຽງ 7 ຫາ 11 ວັນເທົ່ານັ້ນ

7 ຜັກກາດຊອມ ຫຼື ກວາງຕຸ້ງຈີນ: ສໍາລັບພືດຊະນິດນີ້ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນມັກ ແລະ ນິຍົມນໍາມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານຮັບປະທານ ຫຼື ນໍາມາເປັນຜັກກັບ ອາຫານເສີມໃນພາເຂົ້າກໍ່ຈັດວ່າເດັດ ເຊິ່ງກໍ່ເປັນພືດໄລຍະສັ້ນ ໃຊ້ເວລາພຽງ 40 ຫາ 50 ວັນ ກໍ່ສາມາດເກັບກິນໄດ້.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຂ້າງເທິງນີ້ເປັນພຽງຂໍ້ມູນຊະນິດຂອງພືດໄລຍະສັ້ນທີ່ປູກໃນພື້ນທີ່ຈໍາກັດເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນວິທີການປູກ ຫຼື ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ແອັດຈະນໍາສະເໜີຕື່ມອີກພາຍຫຼັງ(ຫາກມີຄົນສົນໃຈ) ແຕ່ເຊື່ອວ່າມັນບໍ່ເປັນເລື່ອງຍາກສໍາລັບທຸກຄົນເນື່ອງຈາກການວິທີການປູກກໍ່ບໍ່ໄດ້ແຕກຕ່າງຫຍັງຫຼາຍຈາກພືດໄລຍະຍາວ ຫຼື ໄລຍະກາງ ສະນັ້ນ ຫາກໃຜທີ່ອ່ານຈົບແລ້ວ ຢ່າລືມນໍາໄປປູກທົດລອງ ລແະ ສັງເກດເບິ່ງວ່າເວລາການເກັບກ່ຽວຂອງພືດແຕ່ລະຊະນິດທີ່ສະເໜີມານັ້ນ ເມື່ອເວລາປູກຕົວຈິງຈະກົງກັນກັບຜູ້ຂຽນຫຼືບໍ່ ຫາກໄດ້ຜົນແນວໃດຢ່າລືມນໍາມາແບ່ງປັນໃຫ້ແອັດມິນຮູ້ນໍາແນ່ເດີ້.